РОЗПОВСЮДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХВИЛЬ У ДВОВИМІРНОМУ ШАРУВАТОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

  • Олександр Віталійович Казанко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9202-8008
  • Ольга Євгеніївна Пєнкіна Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9804-6685

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.205.2023.288814

Ключові слова:

пружне середовище, шарувате середовище, метод матриць перенесення, скалярне хвильове рівняння, розповсюдження хвиль, ефект лінзування

Анотація

Принцип емерджентності підштовхує шукати нові властивості майбутніх матеріалів унаслідок структуризації складових елементів, причому переважно йдеться про неочевидну структуризацію. Наприклад,  розуміння та імітація ізотропії лежить на шляху до стійкості до внутрішніх коливань. Сама по собі структурність є характерною рисою  світу, що оточує людину (молекули білків, кристалічні решітки тощо). Проте різноманіття природних структур настільки численне, що безпосереднє вивчення їх щодо виявлення нових властивостей,  мабуть, виявляється доволі  складним завданням. Тому певною мірою принцип емерджентності ніби протиставляє необхідності копіювати або імітувати природні структури можливості здійснювати,  винаходити. Подібно до того, як в оптичному калейдоскопі  утворюється безліч різних візерунків завдяки двом або трьом оптичним елементам, принцип  емерджентності дає підстави  очкувати, що внаслідок  структуризації лише декількох складових майбутнього середовища можуть бути отримані нові  властивості.
Розвиток технології, зокрема 3D-друк, відкриває можливості по-новому подивитися на методологію структуризації середовища. Якщо на додачу цей процес є відносно  економічним, то емпіричним  шляхом, здійснюючи  структуризацію, можна отримувати
експериментальні лабораторні  зразки. Сьогодні говорять про можливість досягнути таких ефектів, як лінзування механічних хвиль саме завдяки емерджентним  властивостям.
Відповідні пристрої обіцяють знайти своє застосування, наприклад, в ультразвуковій діагностиці в  медицині (доц. Ж. Мемолі  Сасекського університету,  Великобританія).
У роботі розглядається задача про розповсюдження механічних хвиль у складеному періодичному  двошаровому середовищі – плоска  модель. Для такого середовища записується хвильове рівняння, яке розв’язується методом розділення змінних. Таким рівнянням  виявляється лінійне диференціальне рівняння з періодичними кусково-сталими коефіцієнтами. Із загальної теорії диференціальних рівнянь з періодичними коефіцієнтами (теорії Флоке) добре відомий метод  матриць перенесення (метод розрахунку проходження хвиль через багатошарові середовища), що дає змогу отримати складову умову розв’язності хвильового рівняння. У роботі розвивається підхід  отримання умов розв’язності (побудову дисперсійного рівняння) разом із класичним методом  матриць перенесення. Запропонований підхід у певному сенсі еквівалентний методу матриць перенесення, проте має деякі чудові відмінності, зокрема дає строге математичне підґрунтя для переходу до середовищ з кінцевою  кількістю шарів.

Біографії авторів

Олександр Віталійович Казанко, Український державний університет залізничного транспорту

асистент кафедри обчислювальної техніки та систем управління

Ольга Євгеніївна Пєнкіна, Український державний університет залізничного транспорту

старший викладач кафедри обчислювальної техніки та систем управління

Посилання

Morozov G. V., Sprung D. W. L. Floquet-Bloch waves in one-dimensional photonic crystals. EPL (Europhysics Letters). 2011. Nov. 22; 96(5): 54005. URL: https://doi.org/10.1209/0295-5075/96/54005.

Казанко О. В., Пєнкіна О. Є. Диференціювання поперечних розв’язків хвильового рівняння по повздовжньому хвильовому числу в дифракційній задачі для необмеженого періодичного шаруватого середовища з метаматеріалом. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. 2020. С. 126-130.

Mimoli G. A transfer matrix method for calculating the transmission and reflection coefficient of labyrinthine metamaterials. The Journal of the Acoustical Society of America. 151, 1022 (2022). doi: 10.1121/10.0009428.

Владимиров В. С. Уравнения математической физики. Изд. 4-е. Москва: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1981. 512 с.

Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики: учеб. пособ. Испр. и доп. 6-е изд. Москва: Издательство МГУ, 1999. 742 с.

Ахиезер Н. И., Глазман И. М. Теория линейных операторов в гильбертовых пространствах: книга для специалистов, аспирантов математических специальностей. Изд. 2-е. Москва: Наука, 1966. 544 с.

Виленкин Н. Я., Доброхотова М. А., Сафонов А. Н. Дифференциальные уравнения: учеб. пособ. для студ. физ.-мат. факультетов. Москва: Просвещение, 1984. 176 с.

Eastham M. S. P. The spectral theory of periodic differential equations. Edinburg: Scottish Academic Press, 1973. 130 рр.

Winkler S., Magnus W. Hill's Equation. New York, London, Sydney: Interscience Publisher a division John Wiley & Sons, 1996. 135 рр.

Казанко А. В., Шматько А. А., Одаренко Е. Н., Мизерник В. Н. Дисперсионные характеристики слоистых структур в задаче дифракции волн на решетке с метаматериала. Сб. науч. трудов ХНУРЭ. Сер. Радиотехника. 2015. С. 77-83.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-29