ПРО МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГРЕСУЮЧОГО ОБВАЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННОГО КАРКАСА ПРИ ДІЇ ПОЖЕЖІ

Автор(и)

  • Мохамад Альмохамад Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна https://orcid.org/0000-0002-3715-7437

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.205.2023.288824

Ключові слова:

прогресуюче обвалення, пожежа, тепловий вплив, метод скінченних елементів, переміщення

Анотація

У роботі запропоновано метод, а на його базі обґрунтовано методику моделювання прогресуючого обвалення каркасних залізобетонних будинків із використанням явного методу інтегрування рівнянь динаміки. Виконано чисельне дослідження монолітного залізобетонного каркаса при дії стандартного режиму пожежі. Обґрунтовано алгоритм визначення знижених механічних характеристик композитних шарів планарних скінченних елементів. Отримано результати у вигляді полів вертикальних переміщень, різке прирощування значень яких є ознакою настання прогресуючого обвалення споруди.

Біографія автора

Мохамад Альмохамад, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

аспірант кафедри будівельних конструкцій

Посилання

ДБН В.1.1.7-2016. Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги. Чинний від 01.03.2017. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-88 (дата звернення: 25.09.2023).

ДСТУ-Н EN 1991-1-2:2010. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі (EN 1991-1-2:2002, ІDТ). Чинний від 01.07.2013. URL: https://uscc.ua/ru/dstu-n-en-1991-1-22010-en-1991-1-22002-idt-evrokod-1-dii-nakonstrukcii-castina-1-2-zagalni-dii-dii-na-konstrukcii-pid-cas-pozezi (дата звернення: 25.09.2023).

ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012. Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1992-1-2:2004, IDT). Чинний від 01.07.2013. URL: https://dnaop.com/html/62872/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3-%D0%9D_%D0%91EN_1992-1-2_2012 (дата звернення: 25.09.2023).

Jian Jiang, Guo-Qiang Li. Progressive collapse analysis of 3D steel frames with concrete slabs exposed to localized fire. Engineering Structures. Vol. 149. 2017. P. 21-34. ISSN 0141-0296. URL: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2016.07.041.

Kirby B. R. British steel technical European fire test program design, construction and results. In: Fire, static and dynamic tests of building structures. London, 1997.

Yun Zhou, Taiping Chen, Yilin Pei, Hyeon-Jong Hwang, Xiang Hu, Weijian Yi, Lu Deng, Static load test on progressive collapse resistance of fully assembled precast concrete frame structure. Engineering Structures. Vol. 200. 2019. 109719. ISSN 0141-0296. URL: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.109719 (last access: 25.09.2029).

Narayanaswamy P., Srinivasan S. K. & Murugan P. Developments and research on fireinduced progressive collapse behaviour of reinforced concrete elements and frame — a review. Environ Sci Pollut Res 30, 72101–72113 (2023). URL: https://doi.org/10.1007/s11356-022-22336-x (last access: 25.09.2029).

ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. Чинний від 01.01.2007. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-753 (дата звернення: 25.09.2023).

Поздеев С. В. Развитие научных основ определения пределов огнестойкости несущих железобетонных конструкций: дисс д-ра техн. наук : 21.06.02. Черкассы, 2012. 360 с.

Jian Jiang, Joseph A. Main, Jonathan M. Weigand, and Fahim Sadek. Reduced-Order Modeling of Composite Floor Slabs in Fire. II: Thermal-Structural Analysis. Journal of Structural Engineering. 146(6):0402008.

Шмуклер В. С., Резнік П. А., Альмохамад М. Про одну можливість оцінювання прогресуючого обвалення конструкцій при пожежі. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків: УкрДУЗТ, 2020. Вип. 194. С. 37-48. URL: https://doi.org/10.18664/1994-7852.191.2020.217291 (дата звернення: 25.09.2023).

Шмуклер В. С. Про один підхід формування технології проєктування раціональних конструкцій. Вісник ХНАДУ. 2022. № 98. С. 98-113. URL: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2022.98.0.93 (дата звернення: 25.09.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-29