ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЙНОГО ПРОЄКТУВАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕСУРСУ ТЯГОВИХ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ

Автор(и)

  • Володимир Ілліч Мороз Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0003-2497-3053
  • Володимир Ігорович Громов Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • Олександр Анатолійович Логвіненко Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0002-5731-7995

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.205.2023.288831

Ключові слова:

зубчасте колесо, оптимізаційне проєктування, технічний ресурс, тягова зубчаста передача, шестерня

Анотація

У статті висвітлено особливості оптимізаційного проєктування тягових зубчастих передач рухомого складу залізниць, спрямованого на визначення основних конструктивних параметрів відповідних парних шестерень і зубчастих коліс, при використанні яких досягається збільшення їхнього технічного ресурсу. Наведено рекомендації з формалізованого описання таких досліджень у вигляді відповідних задач багатомірної оптимізації з обмеженнями. Подано результати з оцінювання впливу конструктивних параметрів шестерень і зубчастих коліс тягових зубчатих передач різних серій тепловозів і електропоїздів на їхній технічний ресурс.

Біографії авторів

Володимир Ілліч Мороз, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри механіки і проектування машин

Володимир Ігорович Громов, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Олександр Анатолійович Логвіненко, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри механіки і проектування машин

Посилання

Панченко С. В., Балака Є. І., Панченко В. В., Резуненко М. Є. Еволюція транспорту та сучасна проблема української залізниці. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків: УкрДУЗТ, 2022. Вип. 199. С. 89-98. DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.199.2022.258816.

Боднар Б. Є., Нечаєв Є. Г., Бобир Д. В. Теорія та конструкція локомотивів. Основи проектування: підруч. для ВНЗ залізнич. трансп. Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2010. 358 с.

Михалків С. В., Бульба В. І., Ходаківський А. М. Виділення бічних смуг на спектрах потужності вібрації тягових редукторів електропоїздів. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків: УкрДУЗТ, 2018. Вип. 179. С. 26-39. doi: https://doi.org/10.18664/1994-7852.179.2018.147711.

Мороз В. І., Громов В. І., Логвіненко О. А. Україна, Харків. Збільшення технічного ресурсу тягових зубчатих передач рухомого складу залізниць. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доп. ХХXІ Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2023, 17-20 травня 2023 р. Харків: НТУ «ХПІ», 2023. С. 242.

Кіницький Я. Т. Теорія механізмів і машин. Київ: Видавництво «Наукова думка», 2002. 660 с.

Курмаз Л. В. Основи конструювання деталей машин: навч. посіб. Харків: Видавництво «Підручник НТУ ХПІ», 2010. 532 с.

Деталі машин. Розрахунок та конструювання: підручник / Г. В. Архангельський, М. С. Воробйов, В. С. Гапонов та ін. Київ: Талком, 2014. 684 с.

Гайдамака А. В. Деталі машин. Основи теорії та розрахунків : навч. посіб. для студ. машинобуд. спец. усіх форм навч. Харків: НТУ «ХПІ», 2020. 275 с.

Omar D. Mohammed, Matti Rantatalo. Gear fault models and dynamics-based modelling for gear fault detection. Engineering Failure Analysis. Vol. 117. 2020. P. 114-134. URL: https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2020.104798.

Hui Ma, Jin Zeng, Ranjiao Feng, Xu Pang Wen. Review on dynamics of cracked gear systems Engineering Failure Analysis. Vol. 55. 2015. P. 224-245. URL: https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2015.06.004.

Мороз В. І., Братченко О. В., Громов В. І. Особливості вибору коефіцієнтів зміщення шестерні та колеса при оптимізаційному проектуванні тягових зубчастих передач. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР. Харків: НТУ(ХПІ), 2018. № 25 (1301). С. 107-110.

Братченко О. В., Громов В. І. Особливості експериментального визначення ступенів зносу тягових зубчастих передач моторвагонного рухомого складу. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Технічні науки». Київ, 2018. Т. 29 (68). № 2. С. 295-298.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-29