ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВПРОВАДЖЕННЯ ШВИДКІСНОГО РУХУ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ МАГІСТРАЛЯХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Антон Олександрович Ковальов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8546-3183
  • Ольга Олександрівна Шапатіна Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9185-6212
  • Катерина Володимирівна Кім Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5231-2554
  • Ірина Петрівна Багмут Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Вікторія Валеріївна Валевська Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.205.2023.288835

Ключові слова:

швидкісний рух, залізничний транспорт, теорія нечітких множин, економічна ефективність

Анотація

Світовий досвід показує, що швидкісний рух є основою конкурентоспроможності залізничного транспорту. Відповідно до цього в статті розглядаються питання щодо перспектив впровадження швидкісного руху на магістралях України. На першому етапі виконується обґрунтування вибору виду транспорту на основі положень теорії нечітких множин, що дає можливість визначити найбільш конкурентоспроможний вид транспорту. На другому етапі комплексно оцінюються перспективи впровадження швидкісного руху, що визначило необхідність оцінювання економічної ефективності цього виду транспорту з урахуванням реконструкції існуючих залізничних магістралей України.

Біографії авторів

Антон Олександрович Ковальов, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри управління вантажною і комерційною роботою

Ольга Олександрівна Шапатіна, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри управління вантажною і комерційною роботою

Катерина Володимирівна Кім, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат психологічних наук, доцент кафедри правового забезпечення та адміністрування транспортної діяльності

Ірина Петрівна Багмут, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант групи 217-ОПУТ-З22

Вікторія Валеріївна Валевська, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант групи 217-ОПУТ-З22

Посилання

Кірпа Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України в Європейську транспортну систему: монографія. Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2004. 248 с.

Бараш Ю. С., Покотілов А. А., Чаркіна Т. Ю. Теоретико-методичний підхід до визначення конкурентоспроможності послуг, що надаються пасажирськими видами транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. 2011. Вип. 38. С. 233-237.

Бараш Ю. С., Момот А. В. Удосконалена методика визначення економічної ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісної магістралі в Україні. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. 2013. Вип. 6. С. 7-24.

Cheng Y., Loo Becky P.Y., Vickerman R. High-speed rail networks, economic integration and regional specialization in China and Europe. Travel Behaviour and Society. Vol. 2, Is. 1. January 2015. P. 1-14.

Концепція впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України в 2004-2015 роках. Державна адміністрація залізничного транспорту України. Київ, 2004. 43 с.

Аналіз перспектив впровадження високошвидкісного руху в Україні / О. В. Лаврухін, О. О. Шапатіна, С. В. Газаєв та ін. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків: УкрДУЗТ, 2016. Вип. 163. С. 4-10.

Курган М. Б., Курган Д. М. Теоретичні основи впровадження високошвидкісного руху поїздів в Україні: монографія / Дніпр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2016. 283 с.

Lei W. High-speed rail services development and regional accessibility restructuring in megaregions: A case of the Yangtze River Delta, China Transport Policy. 2018. Vol. 72. P. 34–44.

Wan Y., Hun-KooH H., Yoshida Y., Zhang A. Airlines’ reaction to high-speed rail entries: Empirical study of the Northeast Asian market. Transportation Research Part A: Policy and Practice. 2016. Vol. 94. P. 532-557.

Державна служба статистики України. Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту. URL: https://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 04.09.2023).

Kondratenko G., Kondratenko Y., Sidenko I. Fuzzy Decision Making System for ModelOriented Academia/Industry Cooperation: University Preferences. In: C. Berger-Vachon (ed.), Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and Engineering 125. 2018. Р. 109–124.

Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М., Соляник О. М. Логістика: Теорія та практика: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 360 с.

Шапочка М. К., Макарюк О. В. Застосування експертних оцінок при прийнятті рішень за умов невизначеності. Механізм регулювання економіки. 2006. № 4. С. 142-148.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-29