ВПЛИВ ВЛАСТИВОСТЕЙ КЛЕЙОВОГО ШАРУ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН З’ЄДНАННЯ ПРИ КЛЕЙОВОМУ АНКЕРУВАННІ СТАЛЕВИХ СТРИЖНІВ У БЕТОН

Автор(и)

  • Сергій Михайлович Золотов Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3649-1871
  • Оксана Михайлівна Пустовойтова Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4078-4834
  • Людмила Вікторівна Трикоз Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8531-7546
  • Світлана Миколаївна Камчатна Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5711-4146
  • Сергій Анатолійович Савісько Навчально-науковий інститут будівельної та цивільної інженерії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.205.2023.288882

Ключові слова:

анкерне з’єднання, акриловий полімер, напружено-деформований стан, модуль пружності

Анотація

У статті розглянуті питання розподілення напружень і переміщень вздовж сталевого  анкера, закріпленого в бетоні полімерним зв’язуючим – акриловим компаундом. Встановлено, що максимальні значення дотичних, радіальних і колових напружень, що більш повно характеризують роботу з'єднання, змінюються залежно від міцнісних характеристик клейового шару та його товщини за  експоненціальним законом.
Отримані результати напружень у будь-якій точці клейового з’єднання дають змогу запропонувати методологію проєктування сталевих стрижнів у бетоні, закріплених
полімерами.

Біографії авторів

Сергій Михайлович Золотов, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних конструкцій

Оксана Михайлівна Пустовойтова, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних конструкцій

Людмила Вікторівна Трикоз, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд

Світлана Миколаївна Камчатна, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої математики та фізики

Сергій Анатолійович Савісько, Навчально-науковий інститут будівельної та цивільної інженерії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

аспірант, кафедра будівельних конструкцій

Посилання

Міцність і деформативність сталевих та базальтопластикових анкерних з’єднань / С. В. Золотов, О. М. Пустовойтова, Г. М. Литвинова та ін. Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: Технічні науки та архітектура. Харків: ХНУМГ, 2017. Вип. 137. С. 104-108.

Переваги використання хімічних анкерів на акрилових композиціях для кріплення технологічного устаткування / Н. М. Золотова, В. О. Скляров, О. Ю. Супрун, Д. М. Вихров. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків: УкрДУЗТ, 2019. Вип. 183. С. 87-95. URL: https://doi.org/10.18664/1994-7852.183.2019.169785.

Фирсов П. М. Экспериментальные исследования кратковременной прочности сталеклеевого безанкерного соединения на акриловых модифицированных композициях. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків: УкрДУЗТ, 2017. Вип. 167. С. 4-17.

ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94). Конструкції будинків і споруд. Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантаженням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості. Чинний від 01.04.96. Київ: Державний комiтет України у справах мiстобудування i архiтектури, 1997. 22 с.

ДСТУ Б В.2.6-156: 2010. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування. Чинний від 01.06.11. Київ: Мінрегіонбуд України, 2011. 123 с.

Ромашко-Майструк О. В. Моделювання зчеплення арматури з бетоном в залізобетонних елементах. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків: УкрДУЗТ, 2020. Вип. 190. С. 35-41. URL: https://doi.org/10.18664/1994-7852.190.2020.213925.

Pei X.-Q., Lin L., Schlarb A.K., Bennewitz R. Contact Area and Shear Stress in Repeated Single-Asperity Sliding of Steel on Polymer. Tribology Letters. 2019. Vol. 67. Is. 1. URL: http://dx.doi.org/10.1007/s11249-019-1146-y.

Feng P., Zhang P., Meng X., Ye L. Mechanical Analysis of Stress Distribution in a Carbon Fiber-Reinforced Polymer Rod Bonding Anchor. Polymers. 2014. Vol. 6. Is. 4. P. 1129–1143. URL: https://doi.org/10.3390/polym6041129.

Shekarchi W. A., Pudleiner D. K., Alotaibi N. K., Ghannoum W. M., Jirsa J. O. Carbon Fiber-Reinforced Polymer Spike Anchor Design Recommendations. Structural Journal. 2020. Vol. 117. Is. 6. P. 171-182. URL: https://doi.org/10.14359/51728065.

Shi J., Wang X., Wu Z., Zhu Z. Effects of radial stress at anchor zone on tensile properties of basalt fiber-reinforced polymer tendons. Journal of Reinforced Plastics and Composites. 2015. Vol. 34. Is. 23. P. 1937–1949. URL: http://dx.doi.org/10.1177/0731684415606857.

Singer G., Sinn G., Lichtenegger H.C., Veigel S., Zecchini M., Wan-Wendner R. Evaluation of in-situ shrinkage and expansion properties of polymer composite materials for adhesive anchor systems by a novel approach based on digital image correlation. Polymer Testing. 2019. Vol. 79. P. 106035. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.polymertesting.2019.106035.

Трикоз Л. В., Камчатна С. М., Пустовойтова О. М. Вплив виду та кількості наповнювача на деформативні властивості акрилового композиційного матеріалу для ремонту бетонних конструкцій. Вісник ОДАБА. Зб. наук. праць. 2019. Вип. 74. С. 122-128. URL: http://dx.doi.org/10.31650/2415-377X-2019-74-122-128.

Анкерні болти: конструкція, розрахунок, проектування, технологія, влаштування: навч. посіб. / Л. М. Шутенко, М. С. Золотов, В. О. Скляров, Н. М. Золотова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків: ХНАМГ, 2010. 204 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-29