ОЦІНЮВАННЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ВТОРИННИХ ЗАПОВНЮВАЧІВ, ОТРИМАНИХ ІЗ ВІДХОДІВ БЕТОНУ

Автор(и)

  • Людмила Вікторівна Трикоз Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8531-7546
  • Олексій Сергійович Зінченко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0009-0000-3858-8258
  • Андрій Володимирович Никитинський Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4923-8568
  • Олександр Валерійович Романенко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9203-6056

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.206.2023.296685

Ключові слова:

крупний заповнювач, дрібний заповнювач, гранулометричний склад, крива розсіву, бетон

Анотація

У статті наведено результати оцінювання гранулометричного складу вторинних  заповнювачів, отриманих із відходів бетону подрібненням залишків залізобетонних шпал. Встановлено, що за гранулометричним складом крупний заповнювач відповідає  вимогам для використання у бетонних сумішах. Дрібний заповнювач має модуль  крупності 0,9 і за гранулометричним складом не придатний для виготовлення бетонних сумішей. Використання рециркульованих заповнювачів знизить потребу будівельної  галузі в природних матеріалах і собівартість виготовлення бетонних конструкцій, а також зменшить площу земель, зайнятих під будівельне сміття.

Біографії авторів

Людмила Вікторівна Трикоз, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд

Олексій Сергійович Зінченко, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд

Андрій Володимирович Никитинський, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд

Олександр Валерійович Романенко , Український державний університет залізничного транспорту

канд. техн. наук, доцент кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд

Посилання

Троян В. В., Попруга П. В., Кіндрась Б. П. Високоміцні бетони на основі високорухомих товарних бетонних сумішей. Будівельні матеріали та вироби. 2014. № 2. С. 12-13.

Makul N. Recycled Aggregate Concrete. Technology and Properties. London : Taylor & Francis Group, 2023. Р. 1-15.

Автомонова В. О., Власенко В. В., Зайцева К. О., Кривільова С. П. Рециклінг відходів виробництва та брухту бетонних конструкцій як центральна ланка концепції екологізації заводів ЗБК. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія. Харків: НТУ «ХПІ», 2017. № 48 (1269). С. 16-23.

Anike E. E., Saidani M., Ganjian E., Tyrer M., Olubanwo A. O. The potency of recycled aggregate in new concrete: a review. Construction Innovation. 2019. Vol. 19. No. 4. Р. 594-613. URL: https://doi.org/10.1108/CI-07-2018-0056.

Molla F. A. Concrete with Recycled Fine Aggregate (RFA) and Manufactured Sand (MS): Compressive Strength and Cost. Preprint Research Square. 2022. URL: ttps://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1407923/v1.

Ma Zh., Zhang Zh., Hu R., Liu X., Shen J., Wang Ch. Chloride resistance and improvement of fully recycled cementitious materials with both recycled aggregate and recycled powder. Journal of Sustainable Cement-Based Materials. 2023. Р. 1-19 URL: https://doi.org/10.1080/21650373.2023.2252458.

Katz A., Kulisch D. Efficiency of Using Recycled Fine Aggregate for a New Concrete. Sustainable Built Environment (SBE). Regional Conference Zurich. June 15-17. 2016. Р. 404-407. URL: http://dx.doi.org/10.3218/3774-6_65.

Терещенко Т. А. Можливості застосування регенерованих дисперсних матеріалів у неукріплених шарах основи дорожнього одягу. Дороги і мости. 2017. Вип. 17. С. 73-80.

URL: https://doi.org/10.36100/dorogimosti2017.17.005.

ДСТУ Б В.2.7-71-98. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань. Київ: Держкомбуд України, 1999. 47 с.

ДСТУ Б В.2.7-232:2010. Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань. Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. 44 с.

ДСТУ-Н Б В.2.7-299:2013. Настанова щодо визначення складу важкого бетону. Київ: Мінрегіонбуд України, 2014. 86 с.

ДСТУ Б В.2.7-75-98. Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови. Київ: Держкомбуд України, 1999. 16 с.

ДСТУ Б В.2.7-32-95. Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови. Київ: Держкоммістобудування України, 1996. 13 с.

ДCТУ Б В.2.7-29-96. Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація. Київ: Держкоммістобудування України, 1996. 19 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-11