ВПЛИВ УСАДКОВИХ КОНТАКТНИХ НАПРУГ НА МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНОГО СКЛАДУ І «СТАРОГО» БЕТОНУ

Автор(и)

  • Тетяна Олександрівна Костюк Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9246-2899
  • Андрій Аркадійович Плугін Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6941-2076
  • Дмитро Артурович Плугін Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4359-4369
  • Ольга Валеріївна Макаренко Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4125-2365
  • Олександр Іванович Бондаренко Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5640-6486
  • Олена Борисівна Деденьова Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7801-0792

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.206.2023.296766

Ключові слова:

бетон, гідратація, міцність зчеплення, усадка, синтез, кристалогідрати

Анотація

Робота присвячена дослідженням впливу усадкової контактної напруги на міцність зчеплення гідроізоляційного складу дрібнозернистого цементного бетону і «старого» бетону. У результаті проведених у роботі досліджень встановлено, що ущільнення гідроізоляційного складу, яке сприяє зменшенню внутрішніх напруг при твердінні і, отже, збільшує величину зчеплення його зі «старим» бетоном, досягається шляхом введення тонкомолотого наповнювача карбонату кальцію та комплексу хімічних водорозчинних добавок другого класу. Мінеральний наповнювач і хімічні добавки дають змогу додатково синтезувати при гідратації цементу в його порах і капілярах етрингіт, гідрокарбоалюмінат і гідрохлоралюмінат кальцію, низькоосновні гідросилікати кальцію, кальцит. Розроблений гідроізоляційний склад проникної дії у вигляді будівельної суміші має високі показники адгезійної міцності до «старого» бетону і може призначатися для застосування в ремонтних, відновлювальних роботах і захисту будівельних конструкцій, будівель і споруд від зовнішніх впливів, пов’язаних з водним середовищем.

Біографії авторів

Тетяна Олександрівна Костюк, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

доктор технічних наук, провідний науковий співробітник

Андрій Аркадійович Плугін, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри залізничної колії і транспортних споруд

Дмитро Артурович Плугін, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд

Ольга Валеріївна Макаренко, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

кандидат технічних наук, доцент кафедри матеріалознавства та інженерії композитних конструкцій

Олександр Іванович Бондаренко, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

доцент кафедри геотехніки, підземних споруд і гідротехнічного будівництва

Олена Борисівна Деденьова, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

старший викладач кафедри матеріалознавства та інженерії композитних конструкцій

Посилання

Александровский C. B. Расчет бетонных железобетонных конструкций на изменения температуры и влажности с учетом ползучести. Изд. 2-е. Москва: Стройиздат, 1973. 432 c.

Дорофєєв В. С., Пушкар Н. В. Міцність дотичного зчеплення між старим і новим бетонами у збірно-монолітних конструкціях. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. 2019. Вип. 11. С. 21-30.

Мазурак А. В., Калітовський В. М., Юхим М. Я., Мазурак Т. А. Методика експериментальних досліджень залізобетонних балок, виготовлених і підсилених торкретуванням / Львівський національний аграрний університет. URL: http://dorogimosti.org.ua/files/upload/31.pdf (дата звернення 01.11.2023).

Бліхарський З. Я., Хміль Р. Є., Вашкевич Р. В., Васільєв І. В. Дослідження з’єднувальних сумішей для нарощування поперечного перерізу підсилених залізобетонних балок / НУ «Львівська політехніка». URL: https://vlp.com.ua/files/02_44.pdf (дата звернення 01.11.2023).

Plugin A. N., Wang X., Plugin A. A., Kalinin O. A., Miroshnichenko S. V. The Long-Time Creep and Durability of the Concrete and Reinforced Concrete. 11-th International Congress of the Chemistry of Cement, Durban, South Africa, 308 (2003) 1761-1772. URL: https://www.researchgate.net/publication/331534209_The_Long-Time_Creep_and_Durability_of_the_Concrete_and_Reinforced_Concrete (дата звернення 01.11.2023).

Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них. Т. 3. Теория прочности, разрушения и долговечности бетона, железобетона и конструкций из них / А. Н. Плугин, А. А. Плугин, О. А. Калинин и др.; под ред. А. Н. Плугина. Київ: Наукова думка, 2012. 288 с. URL: https://www.researchgate.net/publication/331533663_Fundamentals_of_the_theory_of_hardening_strength_destruction_and_durability_of_Portland_cement_concrete_and_structures_made_of_them_Vol3_Theory_of_strength_destruction_and_durability_of_concrete_reinf (дата звернення 01.11.2023).

Плугін А. А., Плугін А. М., Кудренко С. М., Плугін Д. А. Понаднормативна довгочасна повзучість бетону в залізобетонній конструкції місткісної споруди. Зб. наук. праць ХарДАЗТ. Харків: ХарДАЗТ, 2000. Вип. 37. С. 32-44.

Lobiak A., Plugin A., Kravtsiv L., Kovalova O. Modelling of motorway bridge spans under modernization with consideration of rheological properties of the materials. Matec Web of Conferences, 234 (2018) 04004. URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201823404004 (дата звернення 01.11.2023).

Плугин А. А., Костюк Т. А., Салия М. Г., Бондаренко Д. А. Применение карбонатных минеральных добавок для снижения усадки цементных растворов. Науковий вісник будівництва. 2010. № 59. С. 157-162.

Цилосани З. Н. Усадка и ползучесть бетона. Тбилиси: Мецнииреба, 1979. 230 c.

Kalousek O. L. Fundamental fastors in the drying Schrinkage of concrete block. JАСІ. 1954. Vоl. 26, № 3. Р. 233-248.

Bendz Dale P., Garfodzi Edward J. Simulation studies of the effects of mineral admixtures on the cement paste-aggregate interfacial zone. ACI Mater. J. 1991. Vol. 88, № 8. Р. 518–529.

Roberts L. R., Grace W. R. Microsilica in concrete.1. Mater. Sci. Concr.1. Westerville (Ohio), 1989. Р. 197–222.

Sarkar Shendeep L. Microstrukture of a very low water/cement silica fume concrete. Microscope. 1990. Vol. 38, № 2. Р. 141–152.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-11