УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ МАРШРУТАМИ В НАПРЯМКУ ЗАХІДНИХ КОРДОНІВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Антон Олександрович Ковальов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8546-3183
  • Ганна Сергіївна Бауліна Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8464-1507
  • Ганна Євгенівна Богомазова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8042-0624
  • Іван Вікторович Керницький Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Євген Анатолійович Мигалатій Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.206.2023.296786

Ключові слова:

залізничний транспорт, маршрутний поїзд, західний кордон, експортні перевезення вантажів, затримка поїзда

Анотація

У роботі досліджено процес переміщення вагонопотоків з експортними вантажами в сучасних умовах функціонування залізничного транспорту України. Виявлено основні західні прикордонні переходи, обсяги перевезень і види вантажів, що направляються у  країни  ЄС. Запропоновано технологію планування перевезення вантажів маршрутами, яка дає можливість раціонально керувати перевізним процесом за умови відправлення поїздів за фіксованим розкладом, що узгоджується з розкладом іноземного перевізника. Використання такої технології дасть змогу зменшити обіг вагонів, час їхнього перебування на прикордонних передавальних станціях обох суміжних держав, отже, усунути додаткові витрати залізниці через нераціональний простій вагонів. Крім того, технологія враховує множину випадків затримки маршруту за фіксованим розкладом. Величину затримки поїзда визначено за допомогою застосування теорії нечітких  множин.

Біографії авторів

Антон Олександрович Ковальов, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри управління вантажною і комерційною роботою

Ганна Сергіївна Бауліна , Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри управління вантажною і комерційною роботою

Ганна Євгенівна Богомазова , Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри управління вантажною і комерційною роботою

Іван Вікторович Керницький , Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри управління вантажною і комерційною роботою

Євген Анатолійович Мигалатій , Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри управління вантажною і комерційною роботою

Посилання

Експорт лише чотирьох ключових аграрних товарів з України щорічно становить близько 60 млн тонн. URL: https://www.apk-inform.com/uk/news/1526701.

Wang E., Yang L., Li P., Zhang C., Gao Z. Joint optimization of train scheduling and routing in a coupled multi-resolution space–time railway network. Transportation Research Part C: Emerging Technologies. Vol. 147, 103994. URL: https://doi.org/10.1016/j.trc.2022.103994.

Murali P., Ordóñez F., Dessouky M. Modeling strategies for effectively routing freight trains through complex networks. Transportation Research Part C: Emerging Technologies. Vol. 70. P. 197-213. URL: https://doi.org/10.1016/j.trc.2015.08.022.

Lin B., Zhao Y., Lin R., Liu C. Integrating traffic routing optimization and train formation plan using simulated annealing algorithm. Applied Mathematical Modelling. Vol. 93, 2021. P. 811-830. DOI:10.1016/j.apm.2020.12.031

Ломотько Д. В., Балака Є. І., Резуненко М. Є. Логістичні підходи щодо оптимізації складу маршрутних поїздів в системі «вантажовласник – залізниця». Залізничний транспорт України. 2020. № 4. С. 4-14. URL: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13270.

Бауліна Г. С., Богомазова Г. Є, Мішков В. С. Розробка моделі формування ступінчастих маршрутів із зерновими вантажами на залізницях України. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків: УкрДУЗТ, 2019. Вип. 187. С. 42-52. URL: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1799.

Бутько Т. В., Харланова С. В., Шахраюк В. А. Підходи до удосконалення контейнерних інтермодальних перевезень в умовах впровадження приватної локомотивної тяги. інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2021. № 1. С. 16-23. URL: https://doi.org/10.18664/ikszt.v26i1.229018.

Butko T., Kostiennikov О., Parkhomenko L., Prohorov V., Bogomazova G. Formation of an automated technology of cargo transportation control on the direction. Eastern-European journal of enterprise technologies. 2019. Vol. 1, № 3 (97). P. 6–13. URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.156098.

Pineda-Jaramillo J., Viti F. Identifying the rail operating features associated to intermodal freight rail operation delays. Transportation Research Part C: Emerging Technologies. 147, 103993. URL: https://doi.org/10.1016/j.trc.2022.103993.

Wagener N., Aritua B., Zhu T., 2020. The New Silk Road: Opportunities for Global Supply Chains and Challenges for Further Development. LogForum. Scientific Journal of Logistics. 2020. Vol. 16 (2). P. 193-207. URL: http://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.403.

Krauth M., Haalboom D. An Economic View on Rerouting Railway Wagons in a Single Wagonload Network to Avoid Congestion. European Transport Research Review. An Open Access Journal. 2022. Iss. 14:48. 9 p. URL: https://doi.org/10.1186/s12544-022-00573-y.

Karam A., Reinau K. H., Østergaard C. R. Horizontal Collaboration in the Freight Transport Sector: Barrier and Decision-Making Frameworks. European Transport Research Review. An Open Access Journal. 2021. Iss. 13(1):53. 22 p. URL: https://doi.org/10.1186/s12544-021-00512-3.

Svetashev A. , Kamaletdinov S., Svetasheva N., Mustaeva G. Formation of the Freight Trains With a Fixed Train Schedule. E3S Web of Conferences. CONMECHYDRO – 2021. 2021. Iss. 264, 05040. 8 p. URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126405040.

Xiao J., Lin B., Wang J. Solving the train formation plan network problem of the single-block train and two-block train using a hybrid algorithm of genetic algorithm and tabu search. Transportation Research Part C: Emerging Technologies. 2018. Vol. 86. P. 124–146. URL: https://doi:10.1016/j.trc.2017.10.006.

Бауліна Г. С., Дідух П. О., Карпаш А. М., Федорняк І. І. Удосконалення технології функціонування перевантажувального комплексу прикордонної перевантажувальної станції. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків: УкрДУЗТ, 2016. Вип. 162. С. 182-189. URL: https://doi.org/10.18664/1994-

162.2016.78448.

Prokhorchenko A., Kravchenko M. & Gurin, D. Дослідження впливу технології перевезень вантажів за розкладом руху на макропоказники залізничної системи України. Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Транспортні системи і технології». 2020. 36, С. 184-198. URL: https://doi.org/10.32703/2617-9040-2020-36-19.

Baulina H., Bohomazova H., Prodashchuk S. Technological proposal for the attention of the risk in the management of the work of a railway station with a port. Revista de la Universidad del Zulia, 2023. 14 (39), P. 400-414. URL: http://dx.doi.org/10.46925//rdluz.39.22.

Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень: навч. посіб. Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. 341 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-11