ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБІЖНОСТІ ПОЛІНОМІВ І МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ З УРАХУВАННЯМ ПЛАСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛУ

Автор(и)

  • Віктор Петрович Андрієвський Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-6172-8797
  • Іван Юрійович Мартинюк Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0001-7957-2068
  • Олександр Всеволодович Максим’юк Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-2367-3086

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.207.2024.301881

Ключові слова:

скінченний елемент, напіваналітичний метод скінченних елементів, ряди Фур’є, поліноми, пластичність

Анотація

У статті наведено розв’язувальні співвідношення для обчислення вузлових реакцій і коефіцієнтів матриці жорсткості скінченного елемента зі змінними механічними і  геометричними параметрами та з урахуванням пластичних  властивостей матеріалу.
Проведено дослідження збіжності результатів розрахунку  напіваналітичним методом  скінченних елементів (НМСЕ) при застосуванні рядів Фур’є та поліномів і результатів, отриманих методом скінченних елементів (МСЕ) з урахуванням пластичних  властивостей матеріалу на тестовому прикладі (досліджено напружено-деформований стан нескінченної  смуги прямокутного перерізу, навантаженої рівномірно  розподіленим навантаженням).

Біографії авторів

Віктор Петрович Андрієвський , Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельної механіки

Іван Юрійович Мартинюк, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат технічних наук, докторант кафедри будівельної механіки

Олександр Всеволодович Максим’юк , Київський національний університет будівництва і архітектури

аспірант кафедри будівельної механіки

Посилання

Баженов В. А., Гуляр О. І., Пискунов С. О., Сахаров О. С. Напіваналітичний метод скінчених елементів в задачах руйнування просторових тіл. Київ : КНУБА, 2005. 298 с.

Баженов В. А., Гуляр О. І., Пискунов С. О., Сахаров О. С. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах континуального руйнування просторових тіл. Київ: Каравела, 2014. 236 с.

Баженов В. А., Пискунов С. О., Максим’юк Ю. В. Метод скінченних елементів у задачах деформування та руйнування тіл обертання при термосиловому навантаженні. Київ: Каравела, 2018. 316 с.

Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій скінченного елемента для розв’язання просторових задач термов’язкопружнопластичності НМСЕ / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов та ін. Опір матеріалів і теорія споруд. 2005. № 76. С. 3–26.

Решение пространственных задач термовязкопластичности на основе ПМКЭ / В. А. Баженов, А. И. Гуляр, С. О. Пискунов, В. П. Андриевский. Прикладная механика. 2009. № 45. С. 60-75.

Алгоритм розв’язання системи лінійних та нелінійних рівнянь напіваналітичним методом скінчених елементів для криволінійних неоднорідних призматичних тіл / Ю. Максим’юк, М. Гончаренко, І. Мартинюк, О. Максим’юк. Будівельні конструкції. Теорія і практика. 2020. Вип. 7. С. 101–108. DOI: https://doi.org/10.32347/2522-4182.7.2020.

Semi-analytical method of finished elements in elastic and elastic-plastic position for curviline prismatic objects / V. A. Bazhenov, А. A. Shkril’, Yu. V. Maksymiuk, I. Yu. Martyniuk, О. V. Maksymiuk. Strength of Materials and Theory of Structures. 2020. Is. 105. P. 24–32. DOI: https://doi.org/10.32347/2410-2547.2020.105.24-32.

Reliability of results obtained by semi-analytical finite element method for prismatic bodies with variable physical and geometric parameters / Y. V. Vorona, Yu. V. Maksimyuk, I. Yu. Martyniuk, О. V. Maksimyuk. Strength of Materials and Theory of Structures. 2021. Is. 107. P. 184-192. DOI: https://doi.org/10.32347/2410-2547.2021.107.184-192.

Андрієвський В. П. , Мартинюк І. Ю. , Максим’юк О. В. Чисельне дослідження збіжності рядів Фур’є, поліномів і методу скінченних елементів. Збірник наукових праць НГУ. 2023. № 74. С. 124-132. DOI: https://doi.org/10.33271/crpnmu/74.124.

Максим’юк Ю., Козак А., Максим’юк О. Розв’язувальні співвідношення моментної схеми скінчених елементів в задачах термов’язкопружнопластичного деформування. Будівельні конструкції. Теорія і практика. 2019. № 4. С. 10–20. DOI: https://doi.org/10.32347/2522-4182.4.2019.10-20.

Вузлові реакції та коефіцієнти матриці жорсткості скінченого елемента на основі представлення переміщень поліномами / Ю. Максим’юк, О. Шкриль, І. Мартинюк, В. Бучко. Будівельні конструкції. Теорія і практика. 2021. № 9. С. 54–62. DOI: https://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.54-62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-22