НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ ДЕПОВСЬКОГО РЕМОНТУ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ

Автор(и)

  • Юрій Євгенович Калабухін Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0003-3693-7607
  • Ігор Ернстович Мартинов Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0002-0481-3514
  • Альона Володимирівна Труфанова Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0003-1702-1054
  • Станіслав Ігорович Мартинов Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0003-1826-6053

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.207.2024.301993

Ключові слова:

суцільнометалевий пасажирський вагон, деповський ремонт, розрахунковий вагон, собівартість, калькуляція, види витрат

Анотація

У статті розглянуто питання розроблення єдиного для відповідних структурних підрозділів Пасажирської компанії АТ «Укрзалізниця» науково-методичного підходу для визначення виробничої собівартості деповського ремонту пасажирських вагонів. Запропонована методика розрахунку собівартості ремонтних робіт у пасажирському господарстві базується на вимогах Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» і дає змогу враховувати фактичний термін служби та рівень спрацювання пасажирського вагона, його тип і конструктивні особливості.

Біографії авторів

Юрій Євгенович Калабухін, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор кафедри маркетингу, комерційної діяльності та економічної теорії

Ігор Ернстович Мартинов, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерії вагонів та якості продукції

Альона Володимирівна Труфанова, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерії вагонів та якості

Станіслав Ігорович Мартинов, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу

Посилання

Кірдіна О. Г., Коловойда Н. В., Шамрай А. Є. Підходи до обліку експлуатаційних витрат підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 279-288.

Зоріна О. І. Шляхи зниження експлуатаційних витрат залізниць України в умовах реформування залізничного транспорту. Ефективна економіка. Електронне видання № 10, 2013. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2374.

Кірдіна О. Г., Третяк З. І., Чечоткіна І. Ю. Управління витратами залізничного транспорту в умовах цифровізації економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2022. № 78-79. С. 157-167.

Топоркова О. А., Шило Л. А., Ролік В. В. Управлінські аспекти аналізу витрат залізничного транспорту. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». 2016. Вип. 12. С. 42-48.

Сергієнко М. М. Системно-ситуаційне управління витратами локомотивного господарства залізничного транспорту: дис. ... канд. екон. наук: 08.07.04 / Київський університет економіки і технологій транспорту. Київ, 2006. 240 с.

Железняк О. О., Олещенко Л. М. Визначення собівартості пасажирськотранспортного процесу. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 11. С. 218-226.

Реформування бухгалтерського обліку на залізничному транспорті України / М. В. Макаренко, Ю. М. Цвєтов. Н. С. Соколовська та ін. Київ: КУЕТТ, 2002. 532 с.

Бухгалтерський облік основної діяльності залізниць України: підручник / Б. О. Шумляєв, Е. І. Рябий, В. І. Дзюба та ін.; за ред. Б. О. Шумляєва. Дніпропетровськ, 2004. 424 с.

Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій; за ред. С. В. Мочерного. Львів: Світ, 2005. Т. 1. 616 с.

Боїла Л. І. Сутність та склад витрат підсобно-допоміжної діяльності залізничного транспорту. Вісник ЖДТУ. Науковий журнал: Економічні науки. 2010. № 1(51). С. 153-156.

Номенклатура витрат з основних видів економічної діяльності залізничного транспорту України: затв. наказом ПАТ «Українська залізниця» від 01.11.2018 р. № 669- Ц. Київ: Укрзалізниця,

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-22