АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ

Автор(и)

  • Дмитро Олександрович Потапов Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • Володимир Геннадійович Вітольберг Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • Сергій Сергійович Чесак Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.207.2024.301999

Ключові слова:

індекс якості колії, стандартне відхилення, геометрія колії, оцінка стану колії

Анотація

Підтримання залізничної колії в належному стані потребує постійного моніторингу її параметрів. Одним із головних показників є положення колії у просторі і часі. Це положення характеризується такими показниками, як повздовжній і поперечний профілі, положення колії в плані, перекоси колії, ширина колії. Ці параметри безпосередньо впливають на динаміку взаємодії рухомого складу та залізничної колії. Різниця між фактичним і проєктним положеннями за кожним параметром може призводити до обмеження швидкості, а в деяких випадках і повного закриття руху по ділянці. Крім того, аналіз цих параметрів дає змогу на ранніх стадіях виявляти критичні стани та планувати профілактичне обслуговування. Але для комплексної оцінки стану залізничної колії доцільно розглядати не один окремий параметр, а їхню сукупність. За останні роки в різних країнах були проведенні численні дослідження, спрямовані на пошук найбільш об’єктивного індексу якості колії (Track Quality Index, TQI). Індекси якості колії – це абстрактні величини, що об’єднують і обчислюють за певним алгоритмом дані, отримані від колієвимірювальних засобів. Результатом виконаних обчислень є певна числова величина, яка характеризує стан окремої ділянки колії. Це дає змогу порівняти між собою різні ділянки, знайти найбільш пріоритетні для ремонту місця і спланувати роботи з поточного утримання колії. Аналіз бази даних із послідовних вимірювань однієї ділянки та експлуатаційних умов на ній дає змогу розрахувати швидкість деградації геометричних параметрів колії, що у свою чергу створює передумови для прогнозування появи несправностей.

Біографії авторів

Дмитро Олександрович Потапов, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри залізничної колії і транспортних споруд

Володимир Геннадійович Вітольберг, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри залізничної колії і транспортних споруд

Сергій Сергійович Чесак, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри залізничної колії і транспортних споруд

Посилання

Daniel H/Michael, Elias Kassa, Getu Segni School of Civil and Environmental Engineering, African Railway Center of Excellence. Journal of EEA. Vol. 40, July 2022.

Stefan Offenbacher, Johannes Neuhold, Peter Veit and Matthias Landgraf Analyzing Major Track Quality Indices and Introducing a Universally Applicable TQI. Appl. Sci. 2020. 10(23). 8490. URL: https://doi.org/10.3390/app10238490.

Andrzej Chudzikiewicz, Roman Bogacz, Mariusz Kostrzewski, Robert Konowrocki Condition monitoring of railway track systems by using acceleration signals on wheelset axle-boxes. TRANSPORT. ISSN 1648-4142, 2018. Vol. 33(2). 555–566.

Sadeghi J., Askarinejad H. Influences of track structure, geometry and traffic parameters on railway deterioration, IJE Transactions B: Applications. December 2007. Vol. 20. No. 3. 291.

Abdur Rohim Boy Berawi, Raimundo Delgado, Rui Calçada, Cecilia Vale Evaluating track geometrical quality through different methodologies. International Journal of Technology. (2010). 1: 38‐47.

Dr. Magdy El-Sibaie, Ms. Sun Lee, Mr. Mo Fateh Development of Objective Track Quality Indices. Research Results. RR05-01. March 2005.

Christer Stenström Maintenance Performance Measurement of Railway Infrastructure with Focus on the Swedish Network, Division of Operation, Maintenance and Acoustics Engineering, Luleå University of Technology, Sweden May 2012. ISSN: 1402-1536.

Ambika Prasad Patra. Maintenance Decision Support Models for Railway Infrastructure using RAMS & LCC Analyses, Luleå University of Technology. Printed by Universitetstryckeriet. Luleå 2009. ISSN: 1402-1544.

Dian Setiawan M., Sri Atmaja P. Rosyidi Track quality index as track quality assessment indicator. Simposium XIX FSTPT, Universitas Islam Indonesia. 11-13 Oktober 2016.

Tzu-Hao Yan, Francesco Corman Assessing and Extending Track Quality Index for Novel Measurement Techniques in Railway Systems. Transportation Research Record. 2020. Vol. 2674(8). 24–36. URL: https://doi.org/10.1177/0361198120923661.

Nur Intan Amira Mat Zahari, Joewono Prasetijo, Yusoff Mamat Maintenance Study of Rail Track Structure for Temporary Track at Electrified Double Track Project (EDTP) Gemas-JB. Progress in Engineering Application and Technology. (2022). Vol. 3, No. 2. 774–782. URL: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/peat/article/view/7929.

Reng-Kui Liu, Peng Xu, Zhuang-Zhi Sun, Ce Zou, and Quan-Xin Sun Establishment of Track Quality Index Standard Recommendations for Beijing Metro, Hindawi Publishing Corporation Discrete Dynamics in Nature and Society. 2015, Article ID 473830. 9 p. URL: http://dx.doi.org/10.1155/2015/473830.

Iman Soleimanmeigouni Predictive Models for Railway Track Geometry Degradation, Doctoral Thesis, Luleå University of Technology, SE- 97187 Luleå, Sweden, 2019.

EUROPEAN STANDARD EN 13848-5:2017 E, Railway applications – Track – Track geometry quality – Part 5: Geometric quality levels – Plain line, switches and crossings, August 2017.

Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України. Київ : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2012. 456 с.

Технічні вказівки щодо оцінки стану рейкової колії за показниками колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання колії. Київ: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2012. 46 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-22