ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ MOODLE ДЛЯ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ «ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ»

Автор(и)

  • Ігор Олександрович Хітров Національний університет водного господарства та природокористування, Україна https://orcid.org/0000-0003-2310-1472

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.207.2024.302002

Ключові слова:

транспортні технології, транспортні засоби, освітня компонента, освітня платформа, дистанційний освітній курс

Анотація

У статті наведено дослідження щодо ефективного використання платформи електронного навчання Moodle у навчальному процесі під час вивчення освітньої компоненти «Транспортні засоби» спеціальності 275 «Транспортні технології». Робота охоплює аналіз можливостей Moodle для оптимізації процесу навчання з тематики транспортних засобів, ураховуючи різноманітність матеріалів, інтерактивність і доступність для здобувачів вищої освіти. Дослідження включає аналіз функціонала Moodle для наповнення курсу, використання різних типів оцінювання, а також моніторингу успішності здобувачів з вивчення матеріалу, проведення опитування. Основна мета полягає в підвищенні ефективності навчального процесу за допомогою інноваційних методів та інструментів, доступних у Moodle.

Біографія автора

Ігор Олександрович Хітров, Національний університет водного господарства та природокористування

кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних технологій і технічного сервісу

Посилання

Empowering educators for a better world. That’s the mission of Moodle! E-learning : вебсайт. URL: https://www.e-learning.asia/service/moodle/.

Sonya Trivedi. Moodle LMS 4.3 – A leap forward in user experience and efficiency. Moodle: веб-сайт. URL: https://moodle.com/news/moodle-lms-4-3-a-leap-forward-in-user-experience-andefficiency/.

Al-Shboul M. Potential Use of Course Management Systems in Higher Education Institutions in Jordan. US-China Education Review. 2011. Vol. 8, No. 2. 220-232. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED519558.pdf.

Nelson J. T. Integration of course management system communication tools in instruction. PhD diss. University of Tennessee. 2003. URL: https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/516.

Рижков О. С., Рижков Р. С. Онлайн платформа Westudy для управління спільними програмами навчання з іноземними партнерами. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Т. 63, № 1. С. 201-217. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1819.

Навчальна платформа НУВГП. URL: https://exam.nuwm.edu.ua/.

Положення про навчально-методичне забезпечення освітньої компоненти на навчальній платформі Moodle. Рівне: НУВГП, 2022. URL: https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=1175&id=1108&Itemid=1000000000000.

Освітньо-професійна програма «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Рівне: НУВГП, 2022. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/24099/1/%D0%9E%D0%9F%D0%9F-275-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80-2022.pdf.

Хітров І. О. Силабус (02-02-70S) навчальної дисципліни «Транспортні засоби» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою першого рівня вищої освіти за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» галузі знань 27 «Транспорт». Рівне: НУВГП, 2022. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/24243/1/02-02-70S.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-22