ВИКОРИСТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО МОМЕНТУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВІБРОПРИСКОРЕНЬ БУКСОВИХ ПІДШИПНИКІВ РУХОМОГО СКЛАДУ

Автор(и)

  • Василь Григорович Равлюк Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Микола Григорович Равлюк Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Микола Олексійович Чернієнко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Олександр Васильович Чепурнов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.158.2015.63268

Ключові слова:

вібрація, діагностування, дослідження, коефіцієнт ексцесу, метод, момент, підшипник, рухомий склад, сигнал, стенд.

Анотація

Запропоновано метод, заснований на статичному параметрі коефіцієнта ексцесу, який залишається постійним для справного підшипника незалежно від навантаження і швидкості, але змінюється з розвитком пошкодження. Розміри пошкодження можуть бути оцінені за розподілом цього параметра в обраних інтервалах частот. Як і більшість інших простих методів виявлення пошкоджень, даний метод не дозволяє точно визначити природу дефекту, і для отримання такої інформації необхідно використовувати більш складні діагностичні методи

Посилання

Wheeler, P.G. (1968). Bearing Analysis Equipment Keeps Downtime Down, Plant Engineering. – Vol. 25. – P. 87-89.

Monk, R. (1972). Vibration Measurement Gives Early Warning of Mechanical Faults, Process Engineering, November. – P. 135-137.

Мартинов, І.Е. Вібродіагностування підшипників кочення рухомого складу методом обвідної [Текст] / І.Е. Мартинов, В.Г. Равлюк // Зб. наук. пр. ДонІЗТ. — Донецьк, 2010. – Вип. 23. – С. 127-133.

Mathew, J. & Alfredson, R. J. (1984). The Condition Monitoring of Rolling Element Bearings Using Vibration Analysis,” Journal of Vibration, Acoustics, Stress, and Reliability in Design. – Vol. 106, July. – P. 447-453.

Браташ, О.В. Анализ методов вибродиагностики асинхронных двигателей [Текст] / О.В. Браташ, А.П. Калинов // Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. Энергетика: междунар. науч.-техн. журнал. – 2012. – № 5. – С. 44-52.

Чернышенко, А.В. К вопросу об автоматизации вибродиагностики подшипников качения [Текст] / А.В. Чернышенко, А.А. Павлова, В.П. Петрушак // Сб. науч. трудов "Вестник НТУ "ХПИ": Машинознавство і САПР. – 2007. – № 3. – С. 145-151.

Борзилов, І.Д. Визначення працездатності буксових вузлів вагонів вібродіагностичними методами [Текст] / І.Д. Борзилов, В.Г. Равлюк, М.Г. Равлюк // Зб. наук. праць ДонІЗТ. – Донецьк, 2009. – Вип. 19. – С. 83-92.

Барков, А.В. Вибрационная диагностика машин и оборудования. Анализ вибрации [Текст]: учебник / А.В. Барков, Н.А. Баркова. – СПб.: СПбГМТУ, 2004. – 156 с.

Баркова, Н.А. Вибрационная диагностика машин и оборудования. Расчет основных частот вибрации узлов машин, параметров измерительной аппаратуры и практическая экспертиза [Текст] / Н.А. Баркова, А.А. Борисов. –СПб.: СПбГМТУ, 2009. – 111 с.

Михалків, С.В. Удосконалення технології діагностування підшипників кочення електричних двигунів тепловозів за вібраційними характеристиками [Текст]: дис. … канд. техн. наук: 05.22.07 / С.В. Михалків. — Харків, 2007. — 168 с.

Равлюк, В. Г. Удосконалення технології вібродіагностування буксових підшипників вантажних вагонів на проміжних ревізіях [Текст]: дис.… канд. техн. наук: 05.22.07 / В.Г. Равлюк. —Харків, 2014. – 206 с.

Mathew, J. (1989). Monitoring the Vibrations of Rotating Machine Elements-An Overview, ASME, DE. – Vol. 18-5. - P. 15-22.

Dyer, D. & Stewart, R. M. (1978). Detection of Rolling Element Bearing Damage by Statistical Vibration Analysis, Transactions of the ASME Journal of Mechanical Design. – Vol. 100, April. – P. 229-235.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-10

Номер

Розділ

Рухомий склад залізниць