DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.158.2015.63304

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВАГОННОГО ДЕПО ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Іван Дмитрович Борзилов, Олександр Олександрович Рожков, Олександр Сергійович Моїсеєнко

Анотація


 

Для підвищення ефективності роботи вагонного депо запропоновано й обґрунтовано впровадження інноваційних технологій у всі сфери його виробничої діяльності з використанням багаторівневої автоматизованої системи контролю технологічних процесів, що реалізуються на базі автоматизації збору й обробки даних про хід виконання окремих технологічних операцій. Прогнозований розвиток у даному напрямку полягає у створенні сучасної інноваційної системи ремонту вагонів, яка дозволить вирішити й інші проблеми інноваційних процесів та впровадження високих технологій у практику ремонту вагонів.


Ключові слова


автоматизована система, вагонне депо, ефективність, інновації, контроль, технологія, якість ремонту

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабанін, О.Б. Методика розрахунку надійності вузлів вагонів, що надходять у плановий ремонт [Текст]/ О.Б. Бабанін, І.Д. Борзилов, О.О. Матвієнко // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2004. – Вип. 58. – С. 20-25.

Борзилов, І.Д. Інформаційно-керуюча система ремонту вагонів [Текст] / І.Д. Борзилов // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Харків, 2008. – № 3 (71). – С. 58-60.

Борзилов, І.Д. Стратегія удосконалення технології технічного утримання вагонів з урахуванням життєвого циклу [Текст] / І.Д. Борзилов // Зб. наук. праць ДонІЗТ. – Донецьк, 2008. –Вип. 13. – С. 143-150.

Борзилов, І.Д. Наукові основи реструктуризації виробничо-технічної бази технічного утримання вагонів [Текст] / І.Д. Борзилов // Зб. наук. праць ДонІЗТ. – Донецьк, 2009. – Вип. 17. – С. 87-96.

Борзилов, І.Д. Шляхи підвищення ефективності роботи ремонтного вагонного депо [Текст] / І.Д. Борзилов, Ю.А. Зайцев // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 141. – С. 51-55.

Борзилов, І.Д. Підвищення якості ремонту вагонів при використанні автоматизованої системи контролю дотримання технологічної дисципліни [Текст] / І.Д. Борзилов // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Харків, 2006. – № 4. – С. 9-10.

Борзилов, І.Д. Інформаційно-керуюча система ремонту вагонів [Текст] / І.Д. Борзилов // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорту. – Харків, 2008. – № 3 (71). – С. 58-60.

Железные дороги США на современном этапе [Текст] // Железные дороги мира. – 2001. – № 11. – С. 9-14.

Миронов, А.Л. Информационная система контроля подвижного состава [Текст] / А.Л. Миронов, П.А. Кораблев // Сб. науч. работ УрГУПС. – 2005. – № 36. – С. 92-97.

Vantuono W. C. Wheelsets of progress - railroad car maintenance management by Burlington Northern and Santa Fe [Текст] / Railway Age. – 2001. – № 9. – Р. 47 – 49.

Luczak, M. Organization of the repair of the rolling stock in North America [Текст] // Railway Age. – 2000. – № 12. – P. 41 – 47.
Flag Counter