DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.158.2015.63312

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РЕМОНТА КОЛЕСНЫХ ПАР ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ

Вадим Михайлович Петухов, Олександра Олександрівна Гайворонська, Маргарита Андріївна Суханенко

Анотація


Проведено аналіз системи контролю технологічних чинників і параметрів якості ремонту колісних пар пасажирських вагонів при технологічному процесі. На основі цього запропоновано математичну модель процесу контролю якості ремонту колісної пари, яка дозволяє одержати комплексну інформацію про її життєвий цикл, наводить характеристику зміни стану всіх її параметрів і адекватно відображує інформацію про її технічний стан за будь-який період часу.


Ключові слова


пасажирський вагон, колісна пара, якість, технологічний процес, система, обладнання, технологія, параметр.

Повний текст:

PDF

Посилання


Фейгенбаум, А. Контроль качества продукции [Текст]: учебник / сокр. пер. с англ.; А. Фейгенбаум. – М.: Экономика, 1986. – 471 с.

Венецкий, И.Г. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: учебник / И.Г. Венецкий, Г.С. Кильдишев. – М.: Статистика, 1975. – 345 с.

Головко В.Ф. Інформаційно-технологічне забезпечення технічного обслуговування та ремонту пасажирських вагонів [Текст] / В.Ф. Головко, І.Д. Борзилов // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2006. – Вип. 76. – С. 131 - 139.

Вентцель, Е.С. Теория вероятностей [Текст]: учебник / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчарова. – М.: Физматгиз, 1979. – 366 с.

Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология [Текст]: учебник / Е.С. Вентцель. – М.: Наука, 1980. – 551 с.

Сергеев, К.А. Проектирование вагонных депо и ремонтных заводов. [Текст]: учеб. пособие / К.А. Сергеев, В.Н. Жданов, О.Ю. Кривич. – М.: РГОТУПС, 2002. – 143 с.

Фурцев, А.И. Вагонное хозяйство в условиях реформы транспорта [Текст] / А.И. Фурцев // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2004. – Пилотный выпуск. – С. 6-7.

Фурцев, А.И. Оперативно-статистическое управление качеством ремонта в вагонных депо [Текст] / А.И. Фурцев, А.З. Венедиктов, М.А. Кованин. // Ремонт, восстановление, модернизация. –2005. – № 8. – С. 40-43.

Інструкція з огляду, обстеження, ремонту та формування вагонних колісних пар [Текст]: ЦВ-ЦЛ-0062. – К.: ВД Мануфактура, 2006. – 102 с.

Інструкція з експлуатації та ремонту вагонних букс з роликовими підшипниками [Текст]: ЦВ-ЦЛ-0058. – К.: НВП Поліграфсервіс, 2004. – 160 с.
Flag Counter