ЗАСТОСУВАННЯ ГІБРИДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЛАЗЕРНОГО ОЧИЩЕННЯ У ПРОЦЕСІ РЕМОНТУ ТРС

Автор(и)

  • Наталія Дмитрівна Чигирик Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Вадим Юрийович Гаврилов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.158.2015.63372

Ключові слова:

лазер, очищення поверхонь, лазерне устаткування, поршні, гібридні технології.

Анотація

Розглядається нова галузь застосування лазерів: очищення поверхні, яке усе ширше застосовується в різних галузях – від мікроелектроніки, приладобудування й машинобудування до науки, мистецтва й медицини. Ця стаття має основну мету – показати, що зміна поколінь лазерного устаткування перетворює процес лазерного очищення в цілком конкурентоспроможний процес, який зараз технологи підприємств залізничного транспорту повинні розглядати як серйозну альтернативу існуючим методам очищення.

Посилання

Програма енергозбереження на залізничному транспорті [Текст]. – К.: Укрзалізниця, 1997. – 30 с.

Самохвалов, А.А. Лазерная очистка поверхности промышленных объектов от лакокрасочных покрытий и загрязнений [Текст]: автореф. дисс… канд. техн. наук / А.А. Самохвалов. – СПб.: НИУ ИТМО, 2013. – 20 с.

Ляшенко, О. Особливості та перспективи розвитку ресурсозбереження в Україні [Електронний ресурс] // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1537.

Рахматулин, М.Д. Технология ремонта тепловозов [Текст]: учеб. для вузов / М.Д. Рахматулин. – М.: Транспорт, 1983. – 319 с.

Лазерная очистка в машиностроении и приборостроении [Текст] / В.П. Вейко, В.Н. Смирнов, А.М. Чирков, Е.А. Шахно. – СПб.: НИУ ИТМО, 2013. – 103 с.

Квантовая электроника. Маленькая энциклопедия [Текст] / отв. ред. М.Е. Жаботинский. – М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 432 с.

Реди, Дж. Промышленные применения лазеров [Текст] / Дж. Реди. – М.: Мир, 1981. – 638 с.

Крылов, К.И. Применение лазеров в машиностроении и приборостроении / К.И. Крілов, В.Т. Прокопенко, А.С. Митрофанов. – Л.: Машиностроение, 1978. – 335 с.

Комплексна програма оновлення залізничного рухомого складу України на 2008 – 2020 роки [Текст]. – К.: Укрзалізниця, 2009. – 299 с.

Новое поколение экологически чистых ресурсосберегающих технологий [Электронный ресурс] // Эколого-гуманитарный фонд "Преображение". – Режим доступа: http://esco-ecosys.narod.ru/2003_10/art52/1.htm.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-30

Номер

Розділ

Рухомий склад залізниць