DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.158.2015.63377

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КОНСТРУКЦІЙ РЕСОРНОЇ ПІДВІСКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

В`ячеслав Георгійович Маслієв, Сергій Олександрович Кравченко, Антон Олегович Маслієв

Анотація


Проведено дослідження перспективи розвитку конструкції ресорної  підвіски  транспортних  засобів. Установлено, що на швидкісних поїздах, де вимоги до плавності руху значно вищі , ніж на пасажирських вагонах, застосовується двоступенева ресорна підвіска зі статичним прогином від 0,3 до 0,5 м, що досягається завдяки використанню пневматичних ресор, де пружним елементом є стиснене повітря. 


Ключові слова


транспортний засіб, ресорна підвіска, плавність руху, статичний прогин, пневматична ресора, стиснене повітря.

Повний текст:

PDF

Посилання


Удосконалення механізмів реформування та розвитку залізничного транспорту в контексті реалізації структурних реформ в галузі. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1662/. – Загол. з екрану.

Sugahara Y., Takigami T., Kazato A. Suppressing vertical vibration in railway vehicles through air spring damping control [Text] // Journal of system design and dynamics Vol.1, No.2, 2007. pp. 212-223.

Toyofuku K.,Yamada C., Kagawa T., and Fujita T. Study on dynamic characteristic analysis of airspring with auxiliary chamber[Text] // JSAE Review, 1999, 20(3), 349-355.

Lee J.-H. & Kim K.-J. Modeling of nonlinear complex stiffness of dual-chamber pneumatic spring for precision vibration isolations[Text] // Journal of Sound and Vibration, 2007, Vol 301, pp 909-926.

Вольперт, А.Г. Гасители колебаний подвижного состава: каким им быть? [Текст] / А.Г. Вольперт, В.А. Жолобов // Железнодорожный транспорт. – 1985. – № 3. – С. 54 – 57.

Пневматическое рессорное подвешивание тепловозов [Текст] / С.М. Куценко, Э.П. Елбаев, В.Г. Кирпичников [и др.] / под ред. С.М. Куценко. – Харьков: Вища шк., 1978. – 97 с.

Yoshie N. 500-Series Shinkansen for commercial operation at 300 km/h of JR West [Text] // Elektrische Bahnen – 1999. – №12. – P.421-427.

Конструкция и динамика пневматического рессорного подвешивания бесчелюстных тележек тепловоза 2ТЭ116 [Текст]: отчет о НИР: № гр 71018248 / ВНИТИ, ХПИ. – Коломна; Харьков, 1977. – 59 с.

Корниенко, В.В. Высокоскоростной электрический транспорт. Мировой опыт [Текст] / В.В. Корниенко, В.И. Омельяненко. – Харьков: НТУ «ХПИ». 2007. – 159 с.

Отечественная пассажирская тележка на пневматическом подвешивании [Текст] / Б.А. Коробка, О.А. Шкабров, Ю.Н. Коваленко, В.Ф. Назаренко. – Вагонный парк. – 2010. – № 6. – С. 48-51.

Пристрій для керування рівнем підресореної частини транспортного засобу при пневматичному ресорному підвішуванні [Текст]: пат. на корисну модель № 68457. МПК В61F 5/00 / Маслієв В.Г., Макаренко Ю.В., Балєв В.М., Маслієв А.О.; власник НТУ «ХПІ»; заявл. 09.09.2011, опубл. 26.03.2012, Бюл. № 6.

Макаренко, Ю.В. Результаты исследования системы пневматического ресорного подвешивания транспортного средства с микропроцессорным управленим [Текст] / Ю.В. Макаренко, В.Н. Балев, В.Г. Маслиев // Вісник НТУ «ХПІ»: зб. наук. праць. Тематичний випуск: Транспортне машинобудування.– Харків: НТУ»ХПІ», 2011. – № 18. – С. 69-74.

Маслиев, В.Г. Параметры воздушного тракта пневматического рессорного подвешивания тепловозов [Текст] / В.Г. Маслиев, Н.О. Лобачев // Констр. и произв. трансп. машин. – Харьков: Вища шк., 1982. – № 14. – С. 3.

Макаренко, Ю.В. Результаты исследования транспортного средства на пневматических рессорах [Текст] / В.Г. Маслиев, Ю.В. Макаренко, А.О. Маслиев // Вестник Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института электровозостроения. – Новочеркасск, 2014. – №1 (67). – С. 101–107.
Flag Counter