DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.158.2015.63602

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Олександр Вікторович Устенко, Андрій Рева

Анотація


Пропонується поступова інтеграція вже розроблених систем автоматизації віртуальних підприємств з готовими пакетами, яка ґрунтується на формалізованих типових завданнях і процедурі. Доведено, що для невеликих підприємств найбільш прийнятним виходом є інтеграція власних розробок з готовими пакетами окремих підприємств. При цьому значно розширюються фінансові операції і забезпечується інформаційна прозорість.


Ключові слова


віртуальне підприємство, інформаційні системи управління, автоматизація обліку і контролю.

Повний текст:

PDF

Посилання


Болотин, М.М. Системы автоматизации производства и ремонта вагонов [Текст]: учеб. для вузов / М.М. Болотин, В.Е. Новикова. – М.: Маршрут, 2004. – 310 с.

Вальков, В.М. Автоматизированные системы управления технологическими процессами [Текст] / В.М. Вальков, В.Е. Вершинин. – Л.: Политехника, 1991. – 266 с.

Головко, М. CALS: последний шанс отечественной промышленности [Текст] / М. Головко // Директор информационной службы. – 2003. – № 3. – С. 5-8.

Ильенкова, С.Д. Резервы производства[Текст] / С.Д. Ильенкова. – М.: Статистика, 1973. – 96 с.

Петрунин, А.В. Автоматизация и механизация ремонта локомотивов – веление времени [Текст] / А.В. Петрунин // Локомотив. – 2009. – № 8. – С. 4-5.

Кірпа, Г.М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську транспортну систему [Текст]: монографія / Г.М. Кірпа. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004. – 248 с.

Лукашин, Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования [Текст] / Ю.П. Лукашин. – М.: Статистика, 1979. – 254 с.

Межотраслевая инструкция по определению производственной мощности машиностроительных и металлообрабатывающих заводов [Текст]. – М.: НИИМАШ, 1970. – 250 с.

Наговицын, B.C. Метод и алгоритм принятия решения о постановке подвижного состава на техническое обслуживание по состоянию [Текст] / В.С. Наговицын // Труды IV науч.-практ. конф.; МИИТ. – М., 2003. – С. IV-64-IV-69.

Организация технического диагностирования локомотивов [Текст] / H.H. Капралов, Д.Я. Носырев, B.C. Павлович, Ю.Е. Просвиров. – Куйбышев: КИИТ им. М.Т. Елизарова, 1989. – С. 49-51.
Flag Counter