DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.158.2015.63635

РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ ВІРТУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Олександр Вікторович Устенко, Роман Васильович Пендюрін

Анотація


Проаналізовано доцільність створення віртуального підприємства власними силами. Установлено, що на підприємствах існують граничні межі можливостей власних відділів автоматизації. Доведено, що технологія створення системи корпоративного управління звикористанням розвинених програмних платформ підвищує ефективність програмування. Удосконалення системи управління оголошується при цьому стратегічним і має ряд переваг 

Ключові слова


віртуальне підприємство, інформаційні системи управління, корпоративне управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Головко, М. CALS: последний шанс отечественной промышленности [Текст] / М. Головко // Директор информационной службы. – 2003. – № 3. – С. 5-8.

Киркина, В.И. Управление международными перевозками с использованием новых информационных технологий [Текст] / В.И. Киркина, А.П. Киркин // Тезисы докладов X НТК. –Мариуполь: ПГТУ. – 2002. – Т. 1. – С. 207.

Киркин, А.П. Концепция виртуального логистического предприятия в Приазовье [Текст] / А.П. Киркин // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту: зб. наук. праць. – Маріуполь, 2002. – Вип. 12. – С. 268-271.

Мельниченко, С.В. Нові інформаційні технології як необхідні умови реінжинірингу бізнес-процесів в туризмі [Текст] / С.В. Мельниченко // Вісн. Донецького ун.-ту: наук. журн. – 2007. – Т. 2, № 1. – С. 309-319.

Мельниченко, С.В. Моделювання інформаційних систем менеджменту суб’єктів господарювання в туристичній сфері [Текст] / С.В. Мельниченко // Управління розвитком: зб. наук. праць ХНЕУ. – Харків, 2007 – № 7. – С. 29-30.

Пушкарев, И.Ф. Контроль и оценка технического состояния тепловозов [Текст] / И.Ф. Пушкарев, Э.А. Пахомов. – М.: Транспорт, 1985.

Результаты эксплуатационных испытаний электронных регуляторов на маневровых тепловозах [Текст] / Э.Д. Тартаковский, А.Ф. Агулов, А.П. Фалендыш [и др.] / Тез. докл. IV науч.-практ. междунар. конф. «Внедрение наукоемких технологий на магистральном и промышленном железнодорожном транспорте». –Днепропетровск: ДНУЗТ, 2008. –С. 5.

Феоктистов, В.П. Принципы построения системы технической диагностики для преобразователей электроэнергии и устройств автоматики подвижного состава [Текст] / В.П. Феоктистов // Сб. науч. трудов. – М.: МИИТ, 1981. – Вып. 687. – С. 79-85.

Геннадиев, Г. Метод оценки эффективности системы технического обслуживания и ремонта на железнодорожном транспорте [Текст] / Г. Геннадиев // Железнодорожный транспорт. – 1998. – № 3. – С. 30-33.

Горский, A.B. Оптимизация системы ремонта локомотивов [Текст] / A.B. Горский, A.A. Воробьев. – М.: Транспорт, 1994. – 209 с.
Flag Counter