DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.152.2015.64983

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЦЯМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Дмитро Ігорович Реутов

Анотація


Сприятливе географічне положення України, наявність розвинутої транспортної інфраструктури, а також показники експорту-імпорту країн сусідів  дають змогу зробити висновок про  спільну зацікавленість у підвищенні якості організації транзитних перевезень.


Ключові слова


транзитні перевезення, транспортна інфраструктура, міжнародні транспортні коридори, транзитні вантажопотоки

Повний текст:

PDF

Посилання


Блудова Т. Глобалізація транспортної системи та поняття „транзитний потенціал країни” // Економіка України. – 2006. - № 10. – С. 21-26.

Леонтьев Р.Г., Хмель В.А. Альтернативные стратегии развития транзитного потенциала Российской Федерации. // Транспорт: наука, техника, управление. – 2006. - №10. – с. 8-10.

Довідник основних показників роботи залізниць України (1997 – 2007 р.) – К.: – Укрзалізниця, 2003. – 39с.

Глонти А. Международные транспортные коридоры Организации сотрудничества железных дорог / А. Глонти // Бюллетень ОСЖД. – 2009. – № 4-5. – С. 32- 34.

Украина – лидер по мощности транзитного потенциала и аутсайдер по эффективности его использования [Электроний ресурс]. – Режим доступу: http://uzinfo.net/ru/press/13897.

Проблемы и перспективы международных транзитных перевозок [Электроний ресурс]. – Режим доступу: http://econindustry.org/arhiv/html/2011/st_56_04.pdf

Експортний та траний потенціал України [Электроний ресурс]. – Режим доступу: http://mail.geekrunner.org/83/111/

Панченко, С.В. Інтермодальні перевезення як ключовий чинник підвищення ефективності роботи транспорту в умовах формування міжнародних транспортних коридорів України [Текст] / С.В. Панченко // Вісник економіки транспорту і промисловості № 42, 2013- С. 7-8

Підлісний, П.І. Передумови організації мультимодальних перевезень вантажів вітчизняними операторами на міжнародному ринку транспортних послуг [Текст] / Підлісний П.І., Брайковська А.М // Економіст, № 10 (300), 2011 р. С.25-30.

Трансальпийские перевозки компании Railion – состояние, опыт, перспективы / ЖД мира,– №12, – 2006 [Электронный ресурс] // Режим доступа: www/URL:http://www.zdmira.com/ 31. Украина остается одной из рисковых стран региона для интермодальных операторов, Транспорт і логістика, 10.11.2011

Козак В.В. Розробка моделі розвитку інтероперабельності міжнародних залізничних транспортних коридорів на стратегічному рівні планування перевезень / В.В. Козак, Т.В. Бутько, А.В. Прохорченко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2011.– № 3. – С. 36-41.
Flag Counter