DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.152.2015.65035

УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ТЕХНІЧНОЇ СТАНЦІЇ В УМОВАХ НЕРІВНОМІРНОСТІ ВАГОНОПОТОКУ

Олена Анатоліївна Малахова, Мирослава Ігорівна Князєва

Анотація


Зменшення нерівномірності перевезень має найважливіше значення як для залізниці, так і для підприємств, що вона обслуговує. Досягнути повну рівномірність навантаження та руху поїздів неможливо, внаслідок об’єктивного характеру нерівномірності, але значно підвищити рівень рівномірності можливо. Запропоновані заходи зменшення нерівномірності у просторі та часі для різних підсистем технічних станцій.


Ключові слова


станція, нерівномірність, вагонопотік, розформування, формування

Повний текст:

PDF

Посилання


Неравномерность грузовых перевозок [Електронний ресурс] / режим доступу : http://lektsiopedia.org/lek-6894.html - загл. з екрану.

Особливості територіальної організації залізничного транспорту [Електронний ресурс] / режим доступу : http://xreferat.ru/113/11853-1-osoblivost-ter-tor-al-no-organ-zac-zal-znichnogo-transportu.html - загл. з екрану.

Договір перевезення вантажів на залізничному транспорті [Електронний ресурс] / режим доступу : http://ua-referat.com - загл. з екрану.

Кручинин, A.B. Оценка неравномерности завершения накопления составов в сортировочном парке [Тескт] / А. В. Кручинин, A. B. Никитин //Вестник ВНИИЖТ.- 1999. - №5. - С. 11-12.
Flag Counter