DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.152.2015.65313

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ СТРІЛКОВИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ

Олександр Сергійович Івакін

Анотація


Запропонований програмно-керований або адаптивний електропривод, дозволяє виключити в процесі переводу вістряків стрілки ударні навантаження при виробці технологічного зазору, що в свою чергу зменшує знос в кінематичній лінії'єднання тяг поступово розбиваються і зазори збільшуються) стрілочного переводу  та ліквідує негативний ефект - відбій вістряка від рамної рейки.


Ключові слова


стрілочний перевід, електропривод, адаптивна система, оптимальний режим, двигун, регулювання швидкості

Повний текст:

PDF

Посилання


Мойсеєнко В.І., Щербак К.Я. Синтез алгоритму адаптивного управління електроприводом стрілочного переводу . Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті №4,2004. — С. 31-34.

Резников Ю.М. Электроприводы железнодорожной автоматики и телемеханики.- М.: Транспорт, 1985.-287с.

Буряковский С.Г., Обруч И.В., Смирнов В.В. Разработка скалярного и нейросетевого управления стрелочным переводом / Сб. XVII междунар. научн.-техн. конф. "Проблемы автоматизированного электропривода " // Харьков: НТУ ХПИ, 2010. —С.574-576.

Буряковський С.Г., Смірнов В. В., Мойсеєнко В.І., Семчук Р.В., Демченко Ф.О. Застосування керованого частотного електропривода в стрілочному переводі / Збірник XVII міжнар. Наук.-техн. конф. "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" // Харків: Укрдазт, 2009. - №4.- С. 105-108.

Акімов Л.В., Буряковський С.Г., Маслій А.С., Смірнов В.В. Поліпшення динаміки залізничного стрілкового переводу з частотно-керованим електроприводом при нестаціонарних режимах роботи // Электротехнические и компьютерные системы № 05(81), 2012, с. 22-30.

Кондратенко С.Л. Перспективный стрелочный переводный комплекс. Каким ему быть? //Автоматика, связь, информатика.// №10, 2010, —с.5-7.

Буряковский С.Г. Системы скалярного и нейросетевого управления электроприводом стрелочного перевода [Текст] / Буряковский С.Г., Обруч И.В., Смирнов В.В. // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" : Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. №28 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. - ISSN 2079-8024
Flag Counter