DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.152.2015.65315

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПЕРИОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ОПАСНЫХ ОТКАЗОВ В КАНАЛАХ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ

Віктор Федорович Кустов, Іван Іванович Кулаченков

Анотація


Визначення максимально припустимих  значень періоду діагностування систем залізничної автоматики з загальним навантажувальним резервуванням «2» з «2» та мажоритарним резервуванням «2» із «3»  дозволяє забезпечити їхню функційну безпечність на етапі постійної експлуатації.

Ключові слова: загальне навантажувальне резервування, мажоритарне резервування, період діагностування, рівень функційної безпечності, функційна безпечність, тривалість усунення відмови.


Ключові слова


загальне навантажувальне резервування, мажоритарне резервування, період діагностування, рівень функційної безпечності, функційна безпечність, тривалість усунення відмови

Повний текст:

PDF

Посилання


ДСТУ 4178-2003. Комплекси технічних засобів систем керування та регулювання руху поїздів. Функційна безпечність і надійність. Вимоги та методи випробовування. – Київ: Держспоживстандарт України, 2003. –32 с.

Кустов, В.Ф. Основи теорії надійності та функційної безпечності систем залізничної автоматики: навч. посібник для вузів / В. Ф. Кустов. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 218 с.

Кустов В.Ф. Математические модели функциональной безопасности микропроцессорных систем железнодорожной автоматики. // Зб. Наук. праць – Харків: УкрДАЗТ, 2010.- Вип. №116.- С.65-71.

Кустов В.Ф. Математичні моделі функційної безпечності та безвідмовності відновлюваних технічних засобів у разі використання мажоритарного резервування «2» із «3» // Зб. Наук. праць – Донецьк: ДонІЗТ, 2010.- Вип.№23.- С.5-14.

Бочков К.А. Микропроцессорные системы автоматики на железнодорожном транспорте: учеб. пособие. [Текст] / Бочков К.А., Коврига А.Н., Харлап С.Н. // Гомель: БелГУТ,2013.- 254 с.
Flag Counter