DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.152.2015.65322

РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ВІДЧЕПЛЕНЬ ВАГОНІВ ПО НЕСПРАВНОСТЯХ БУКСОВИХ ВУЗЛІВ

Вадим Михайлович Петухов, Аліна Валеріївна Депутат

Анотація


Одним з безлічі важливих вузлів і деталей конструкції вагону є ходові частини рухомого складу, а саме буксові вузли. У цій роботі розглянутий процес прогнозування, який припускає виявлення можливих альтернатив розвитку в перспективі для обгрунтованого їх вибору і ухвалення оптимального рішення.


Ключові слова


вагон, буксовий вузол, прогнозування

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз стану безпеки руху на залізницях України у 2013 році / Міністерство інфраструктури України. Державна адміністрація залізничного транспорту. Головне управління безпеки руху. – Київ – 2014.

Бедняк М.Н., Тахтамышев Х.М. Прогнозирование расхода запасных частей к автомобилям. Киев. «Автомобильный транспорт», 1973, № 10, с. 20-22.

Бокс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление.Т1 [Текст]/ Бокс Дж., Дженкинс Г. – М.: Мир, 1974. – 406 с.

Галушко В.Г. Вероятностно-статистические методы на автотранспорте. К.:1. Вища школа, 1976. 230 с.

Грешилов А. А. Математические методы построения прогнозов / А.А. Грешилов, В. А. Стакун, А. А. Стакун. – М.: Радио и связь, 1997. – 112 с.

Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник / А. М. Єріна – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.

Мартинов І. Е. Технічний стан буксових роликопідшипників вантажних вагонів / І. Е. Мартинов // Харківська державна академія залізничного транспорту. Зб. наук. праць. – Харків, 2000. – Вип. 41. – С. 38–42.

Мартынов И. Э. Анализ опыта эксплуатации цилиндрических роликоподшипников букс грузовых вагонов / И. Э. Мартынов // Вісник Східноукраїнського державного університету. – Луганськ, 2000. – №5 (27). – С. 157–159.

Миронов A. A. Буксовый узел тележки – преемственность технологий моделирования при решении задач жизненного цикла / A. A. Миронов, В. П. Ефимов, А. Э Павлюков // Тяжелое машиностроение. – 2005. – № 8. – С. 29–33.

Петухов В. М. Прогнозирование остаточного ресурса буксы / В. М. Петухов // Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2010. – Вип . № 21 – С. 173–177.

John Goodman. Technical Assistance Research Program. Affair Study on Complaint Handing in America, 1986. 120 p.

Lash M J. The complete Guide to Customer Service. John Wiley and sons, INC. New York, 1996. - 75 p.
Flag Counter