РОЗВИТОК ВИСОКОШВИДКІСНОГО РУХУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ

Автор(и)

  • Володимир Леонідович Дикань Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Мирослава Василівна Корінь Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.154.2015.65929

Ключові слова:

розвиток, високошвидкісний рух, залізничний транспорт, виробничо-логістичний кластер, фактори

Анотація

У статті визначено, що розвиток високошвидкісного руху в Україні є масштабною програмою технологічної модернізації інфраструктури залізниць, що пов’язана з освоєнням новітніх технологій будівництва та якісно новою організацією процесів транспортування пасажирів і вантажів. Встановлено негативні фактори, що стримують організацію високошвидкісного руху на залізницях країни. Запропоновано застосування специфічного підходу до розбудови високошвидкісних залізничних магістралей, заснованого на взаємозалежності та взаємообумовленості розвитку виробничого та логістичного комплексу країни,  основною формою взаємодії яких має стати виробничо-логістичний кластер

Посилання

Альошинський, Є.С. Аналіз можливості організації місцевої роботи на залізничних станціях в умовах впровадження швидкісного пасажирського руху [Текст] / Є.С. Альошинський, О.С. Губачова, Г.О. Сіваконева [та ін.] // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2012. – № 2/3. – С. 42-46.

Бараш, Ю. С. Удосконалена методика визначення економічної ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісної магістралі в Україні [Текст] / Ю.С. Бараш, А.В. Момот // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – 2013. – Вип. 1(49). – С. 33-50.

Богомолова, Н.І. Організаційно-економічні умови та принципи прискорення залізничних перевезень [Текст]: автореф. дис… д-ра економ. наук спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Н.І. Богомолова. – К., 2010. – 38 с.

Бутько, Т.В. Удосконалення підходів щодо розвитку швидкісного і високошвидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України [Текст] / Т.В. Бутько, Л.О. Пархоменко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. - 2014. - № 4(Дод.). - С. 14.

Кірдіна, О.Г. Концептуальний підхід до створення інтегрованого обєднання «Швидкісні магістралі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=436. – Назва з екрана.

Пащенко, Ю.Є. Інтегральна ефективність швидкісних залізничних магістралей [Текст]: монографія / Ю.Є. Пащенко, М.Ю. Гончаров, Й.М. Кранц [та ін.]; за ред. С.І. Дорогунцова. – К.: РВПС України НАН України, 2005. – 266 с.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження на залізницях швидкісного руху пасажирських поїздів на 2005-2015 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/979-2004-%D1%80. – Назва з екрана.

Дикань, В.Л. Скоростное движение железнодорожного транспорта в мире и перспективы развития в Украине [Текст] / В.Л. Дикань, И.В. Корнилова // Вісник економіки транспорту та промисловості. – 2010. - № 32. – С. 15-25.

Чупир, О.М. Проблеми та нові принципи функціонування будівельної сфери залізничного транспорту України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=1264. – Назва з екрана.

Официальный сайт РЖД [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://annrep.rzd.ru/reports/public/ru?STRUCTURE_ID=4248. – Загл. с экрана.

Довідник основних показників роботи залізниць України (2003-2013 роки) [Текст] /– К.: Мін-во трансп. та зв’язку України, Укрзалізниця, 2014. – 42 с.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/. – Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-31

Номер

Розділ

Експлуатація залізниць