УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВАНТАЖНОЇ РОБОТИ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАСНИКІВ РУХОМОГО СКЛАДУ ІЗ ЗАЛІЗНИЦЕЮ

Автор(и)

  • Олександр Валерійович Лаврухін Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Василь Степанович Блиндюк Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Ганна Євгенівна Богомазова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Андрій Миколайович Киман Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Михайло Орестович Тофан Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Роман Богданович Розумович Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.156.2015.66140

Ключові слова:

власні вагони операторів, інвентарний парк, резервний парк вагонів, оперативне планування.

Анотація

Розглядається організація роботи залізничного транспорту з промисловими підприємствами. Виявлено недоліки в технології оперативного планування вантажної роботи на залізницях України. Запропонована оптимізаційна модель розрахунку оперативного плану вантажної роботи залізничної станції із системою обмежень. Пропонується створення єдиної системи управління парком вантажних вагонів для взаємозаміни вагонів різних форм власності у випадку нестачі того чи іншого рухомого складу.

Посилання

Інструкція з оперативного планування поїзної і вантажної роботи на залізницях України [Текст]: № 969-ЦЗ, ЦД-0052: затв. наказом Укрзалізниці 15.12.04. – К.: Укрзалізниця, 2004.

Лаврухін, О.В. Формування оптимізаційної моделі розрахунку оперативного плану поїзної роботи залізничної станції [Текст] / О.В. Лаврухін, Ю.В. Доценко, П.В. Долгополов // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 137. – С. 30-34.

Бутько, Т.В. Удосконалення технології організації перевезень в умовах невизначеності на основі раціонального використання засобів транспорту [Текст] / Т.В. Бутько, О.В. Лаврухін // Зб. наук. праць ДонІТЗ. – 2006. – Вип. 8. – С. 21-29.

Богомазова, Г.Є. Проблема вибору раціонального варіанту організації вагонопотоків [Текст] / Г.Є. Богомазова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – Вип. 1/3 (49). – С. 33-35.

Данько, М.І. Удосконалення організаційно-технологічної моделі використання вантажних вагонів різної форми власності на залізницях України [Текст] / М.І. Данько, Д.В. Ломотько, В.В. Кулешов // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 129. – С. 5-12.

Кулешов, В.В. Удосконалення інформаційної технології роботи з вагонами різних форм власності з метою оптимізації пропускної спроможності залізничних транспортних систем [Текст] / В.В. Кулешов // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 124. – С. 83-90.

Данько, М.І. Формування вимог до технології взаємодії залізничних адміністрацій і власників рухомого складу [Текст] / М.І. Данько, Д.В. Ломотько, В.М. Запара, В.В. Кулешов // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 124 – С. 5-11.

Кулешов, В.В. Удосконалення технології перевезень парком вагонів операторських компаній на станціях вузла [Текст] / В.В. Кулешов, О.Ю. Толбатов, Т.Р. Чурилик // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 135 – С. 107-11.

Лаврухин, А.В. Усовершенствование регулирования парка грузовых вагонов разных собственников [Текст] / А. В. Лаврухин, А. Е. Богомазова // Логистическое управление грузо- и вагонопотоками: Труды специалистов УкрГАЖТ. – Германия: Palmarium Academic Publishing, 2014. –– С. 83-95.

Лаврухин, О.В. Наукові підходи до вдосконалення технології експлуатації вантажних вагонів всіх форм власності [Текст] / О.В. Лаврухин, Г.С. Бауліна, Г.Є. Богомазова // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспоті. – Харків: УкрДУЗТ. – С. 48-55.

Бутько, Т.В. Формалізація процесу управління парком

вантажних вагонів операторських компаній [Текст] / Т.В. Бутько, О.Е. Шандер // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – Вип. 2/3 (68) – С. 55-58.

Підвищення якості оперативного планування роботи вантажних вагонів всіх форм власності [Текст] / О.В. Лаврухин, Г.Є. Богомазова // Людина, суспільство, комунікативні технології: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків-Красний Лиман, 18-19 верес. 2015 р.) / УкрДУЗТ Краснолиманська філія, Інст. філософії ім. Г. Сковороди НАН Укр., Краснолиман. Центр професійн. розвитку персоналу ДП «Донецька залізниця». – Харків, 2015. – С. 263.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-05

Номер

Розділ

Експлуатація залізниць