DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.156.2015.66209

ВИКОРИСТАННЯ ПІД’ЇЗНИХ КОЛІЙ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Денис Вікторович Ломотько, Альона Валеріївна Гофман, Іван Іванович Цимбалістий

Анотація


У статті розглянуто питання щодо вдосконалення станції Індустріальна за допомогою ефективної технології транспортно-експедиторського обслуговування на під'їзній колії ТОВ «ХППЖТ» і підприємств-контрагентів цієї колії. Запропоноване рішення задачі з формування гнучкої системи ТЕО обслуговування в умовах замкнутої системи, по максимізації загального ефекту від даної технології. Результативність пропуску вантажу від станції відправлення до станції призначення забезпечується за допомогою інтеграції задачі відповідно до логістично інформаційно-керуючої системи.


Ключові слова


станція, під’їзна колія, експедиторське обслуговування, ефективність роботи

Повний текст:

PDF

Посилання


Ломотько, Д.В. Формування системи транспортно-експедиційного обслуговування залізницями на під’їзних коліях підприємств [Текст] / Д.В. Ломотько, І.В. Барабаш, А.Б. Ісмаїлов // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 112. – С.45-50.

Пасічник, В.І. Економіко-організаційні аспекти управління експлуатаційною діяльністю залізниць [Текст] / В.І. Пасічник // Залізн. трансп. України. — 2005. — № 2. — С. 78-80.

Ломотько, Д.В. Розробка технології формування гнучкої системи транспортно - експедиційного обслуговування залізницями [Текст] / Д.В. Ломотько, О.М. Пилипейко // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2004. – Вип. 57. – С. 35.

Смехов, А.А. Маркетинговые модели транспортного рынка [Текст] / А.А. Смехов. – М.: Транспорт, 1998. – 120 с.

Сервис на транспорте [Текст] / В.М. Николашин, Н.А. Зудилин, А.С. Синицына [и др.]; под. ред. В.М. Нколашина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 272 с.

Кірпа, Г.М. Організація контрейлерних перевезень в Україні [Текст]: монографія / Г.М. Кірпа. – Дніпропетровськ: Арт-пресс, 1998. – 277 с.

ГОСТ P 51133-98 Экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте. Общие требования [Текст] // Дороги. Информационная газета транспортных экспедиторов. – 1998. – № 3-5. – С. 5-6.

Шиш, В.О. INTERGUAGE-технологія – шлях інтеграції залізниць країн СНД та Європейського Співтовариства [Текст] / В.О. Шиш, М.Ф. Тітов, В.І. Крячко // Залізничний транспорт України. – 2006. – №4. – С. 9.
Flag Counter