РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ РОБОТИ ПРИКОРДОННИХ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Автор(и)

  • Євген Семенович Альошинський Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Оксана Сергіївна Пестременко-Скрипка Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Костянтин Володимирович Таратушка Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.156.2015.66211

Ключові слова:

прикордонна передавальна станція, система управління ризиками, технологічні операції, коефіцієнт простою

Анотація

Тривалість обробки поїздів на прикордонних передавальних станціях значно перевищує час, необхідний на оформлення документів, митний і прикордонний огляд, виконання технічних і комерційних операцій. Скорочення часу доставки вантажів можливо досягти за рахунок зменшення технологічного часу обробки поїздів на прикордонних передавальних станціях. Таку можливість дає система управління ризиками (СУР), яка заснована на принципі вибірковості оглядових операцій при переробці міжнародного вантажопотоку

Посилання

Загальне положення про залізничну станцію, затверджене наказом Укрзалізниці № 1041-ЦЗ від 30.12.2004. ЦД-0054 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www/URL: http://scbist.com/dokumenty-ukrzal-znic/21640-cd-0054-zagalne-polozhennya-pro-zal-znichnu-stanc-yu-zatverdzhene-nakazom-ukrzal-znic-v-d-30-12-2004-1041-cz.html. – Загл. з екрану.

Про Комплексну програму розбудови державного кордону України. Указ президента України №596/93 16.12.1993 р. Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента №70/99 від 27.01.1999, №963/2009 від 24.11.2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www/URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/596/93. - Загол. з екрану.

Лакин, И.К. Анализ основных показателей работы железнодорожного транспорта [Текст] /И.К. Лакин // Наука и транспорт: науч.-техн. сб. – М.: Транспорт, 2007. – С. 60-63.

Альошинський, Є.С. Аналіз впливу простою міжнародного вагонопотоку на оборот вагона [Текст] / Є.С. Альошинський, О.С. Пестременко-Скрипка // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 137. – С. 24-30.

Практичні рекомендації щодо складання технологічного процесу роботи дільничної станції [Текст] // Державний економіко-технологічний університет. – К., 2010.

Практичні рекомендації щодо складання технологічного процесу роботи сортувальної станції [Текст] // Державний економіко-технологічний університет (ДЕТУТ). – К., 2010.

Пестременко-Скрипка, О.С. Аналіз надійності процедури пропуску міжнародного вантажопотоку через прикордонні передавальні станції в умовах впровадження системи управління ризиками (СУР) [Текст] / О.С. Пестременко-Скрипка, Є.С. Альошинський, С.В. Водошняк [та ін.] // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 150. – С. 17-24.

Митний кодекс України. Розділ ХІ. Митний контроль. Глава 52. Система управління ризиками (ст. 361-363) [Електронний ресурс] / Державна фіскальна служба України. – Режим доступу: http://sta-sumy.gov.ua/mk/rozdil-11/glava-52/.

Система управления рисками в таможенном контроле [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kazedu.kz/referat/96169.

Пестременко-Скрипка, О.С. Рационализация технологии работы пограничных передаточных станций Украины [Текст] / Є.С. Альошинський, А.Н. Огарь, О.С. Пестременко-Скрипка // Palmarium Academic Publishing. – С. 33-44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-05

Номер

Розділ

Експлуатація залізниць