АНАЛІЗ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ТРАНСПОРТНИХ РЕСУРСІВ

Автор(и)

  • Денис Вікторович Ломотько Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Антон Олександрович Ковальов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Оксана Володимирівна Ковальова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.156.2015.66216

Ключові слова:

розподіл, транспортні ресурси, забезпечення вагонами, технічний стан, вантаж.

Анотація

У статті запропоновані підходи до удосконалення автоматизованої системи для забезпечення вантажовласників транспортними засобами відповідно до їх заявок. Наведений метод виконання заявок, а саме розподіл рухомого складу відповідного технічного стану під навантаження, дозволяє забезпечити вантажовласників необхідною кількістю транспортних ресурсів з урахуванням перевезення певної номенклатури вантажу.

Посилання

Панченко, С.В. Критерій якості ухвалення рішення по керуванню в складній ієрархічній системі [Текст] / Г.І. Загарій, С.В. Панченко, Б.Т. Ситнік, В.А. Бриксін // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2009. – №3. – С. 54-58.

Чеклов, В.Ф. Автоматизована система розподілу порожніх вагонів [Текст] / В.Ф. Чеклов, В.М. Чеклова, О.І. Шеховцов // Вісник ДІАТ. – 2008. - №2. – С. 13-18.

Ломотько, Д.В. Удосконалення функціонування автоматизованої системи розподілу транспортних ресурсів на Харківській дирекції залізничних перевезень [Текст] / Д.В. Ломотько, А.О. Ковальов, О.В. Ковальова // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 137. – С. 5-10.

Ломотько, Д.В. Обґрунтування вибору та організації роботи системи формування составів поїздів. Практичний аспект [Текст] / Д.В. Ломотько, А.О. Ковальов, О.В. Ковальова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2013. – Вып. 4/3 (64). – С. 18-20.

Шеховцов, О.І. Розробка математичної моделі забезпечення порожнім рухомим складом спеціалізованих вантажних станцій [Текст] / О.І. Шеховцов // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2011. – №2. – С. 28.

Котенко, А.М. Удосконалення інформаційної технології роботи з вагонами власності підприємств у АСК ВП УЗ [Текст] / А.М. Котенко, А.В. Кулешов, В.В. Кулешов // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 113. – С. 38-46.

Логистическое управление грузо- и вагонопотоками: Труды специалистов Украинской государственной академии железнодорожного транспорта [Текст]: колективна монографія // под ред. Д.В. Ломотько. – Deutschland: Palmarium Academic Publishing Saarbrucken, 2014. – 105 с.

Бутько, Т.В. Планування перевезень вантажу на основі раціональної організації вагонопотоків на залізниці із застосуванням теорії нечітких множин [Текст] / Т.В. Бутько, О.В. Лаврухін // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2004. – Спецвип. 7. – С. 16.

Ломотько, Д.В. До питання оптимізації розподілу рухомого складу під навантаження на залізничному полігоні [Текст] / Д.В. Ломотько, М.М. Кузнецов // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2005. – №4. – С. 96.

Елисеев, С.Ю. Оптимальное регулирование порожних вагонопотоков на железных дорогах России [Текст] / С. Ю. Елисеев // Актуальные проблемы управления перевозочным процессом. – СПб.: ПГУПС, 2002. – С. 21.

Управление и информационные технологии на железнодорожном транспорте [Текст]: учеб. для вузов ж.-д. транспорта / Л.П. Тулупов, Э.К. Лецкий, И.Н. Шапкин, А.И. Самохвалов; под ред. Л.П. Тулупова. – М.: Маршрут, 2005. – 467 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-05

Номер

Розділ

Експлуатація залізниць