УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ВУЗЛА ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ

Автор(и)

  • Віктор Мефодійович Запара Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Ярослав Вікторович Запара Український державний університет залізничного транспорту,
  • Ілля Геннадійович Гергель Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.156.2015.66333

Анотація

На сьогодні використання сучасних логістичних підходів є обов’язковою умовою покращення роботи залізничного транспорту. За рахунок використання цих підходів проведено імітаційне моделювання роботи залізничного вузла, що дало можливість отримати його оптимальну технологію роботи при заданих параметрах. Надана вузловому диспетчеру інформація дасть можливість відслідковувати поведінку та завантаженість кожного елемента керуючої системи та приймати рішення щодо його використання.

Посилання

Бутько, Т.В. Удосконалення сумісної роботи портів та залізничних вузлів на основі логістичних методів [Текст] / Т.В. Бутько, Д.В. Ломотько, Т.В. Головко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2007. – № 3/6 (27). – С. 10-16.

Кулешов, В.М. Удосконалення технології сортувальної і вантажної роботи на станціях вузла в умовах розвитку інформатизації [Текст] / В.М. Кулешов, О.О. Сараєв, В.Є. Молотов // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2011.– Вип. 120. – С.28-34.

Носенко, М.П. Взаємодія залізниць із вантажовідправниками з метою безперебійної роботи залізничних станцій [Текст] / В.В. Кулешов, М.П. Носенко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2008. - №4/3(34). – С.55-57.

Сычев, А.А. Вопросы оптимизации работы комплексного транспортного узла в составе транспортного коридора [Текст] / А.А. Сычев. – Ростов н/Д: Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион, 2007. – 28 с.

Долгополов, П.В. Удосконалення місцевої роботи залізничного вузла на основі поширених мереж Петрі [Текст] // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2004. – №1. – С.51–54.

Козаченко, Д.М. Проблеми концентрації роботи з місцевими вагонами залізничних вузлів на технічних станціях [Текст] / Д.М. Козаченко, Р.Г. Коробйова // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: тези доп. 67 міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 травня 2007 р. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2007. – С. 130-131.

Ломотько, Д.В. Системи підтримки прийняття рішень вузловим диспетчером при плануванні технології роботи залізничного вузла [Текст] / Д.В. Ломотько, Я. В. Запара, Є. В. Запара // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 122. – С. 12-21.

Колмогоров, А.Н. Теория информации и теория алгоритмов [Текст] / А. Н. Колмогоров. – М.: Наука, 1987. – 303 с.

Хакен, Г. Информация и самоорганизация [Текст]: пер. с англ. – М.: КомКнига, 2005. – 248 с.

Борщев, А.В. Практическое агентное моделирование и его место в арсенале аналитика [Текст] / А.В. Борщев // Exponenta Pro. – 2004. – № 3-4. – С. 38-47.

Иванов, Д.А. Модель динамического структурно-функционального синтеза гибких цепей поставок на основе ключевых компетенций [Текст] / Д.А. Иванов, Б.В. Соколов, А.В. Архипов, Й. Кэшель // Логистика и управление цепями поставок. – 2008. – № 2(25). – С. 15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-05

Номер

Розділ

Експлуатація залізниць