DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.156.2015.66379

ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СОРТУВАЛЬНІЙ СТАНЦІЇ

Максим Юрійович Куценко, Олексій Аркадійович Дудін, Марія Миколаївна Долгова, Оксана Василівна Жовнір

Анотація


Місце розташування локомотивного господарства суттєво впливає на експлуатаційні витрати, пов’язані з пробігом поїзних локомотивів від поїздів, що прибули в депо та вирушили назад з депо під поїзди, що відправляються. У роботі розглядаються основні випадки розміщення локомотивного господарства на односторонній та двосторонній сортувальній станції. За побудованими графіками залежності сумарних пробігів локомотивів від частки вагонопотоку з переробкою зроблено висновки щодо раціонального розташування локомотивного господарства на односторонній та двосторонній сортувальній станції.


Ключові слова


сортувальна станція, сортувальна система, локомотивне господарство, пробіги локомотивів

Повний текст:

PDF

Посилання


Транспортна стратегія України на період до 2020 року [Електронний ресурс]: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. №1555-р. – Режим доступу: www/URL: http://www.mintrans.gov.ua/ uk/discussion/15621.html/ 10.12.2009. – Загол. з екрана.

Технические указания по проектированию станций и узлов [Текст]. – М.: Трансжелдориздат, 1948. – 124 с.

Технические указания по проектированию станций и узлов на железных дорогах нормальной колеи [Текст]. – М.: Трансжелдориздат, 1954. –120 с.

Технические указания по проектированию станций и узлов на железных дорогах общей сети Союза ССР [Текст]: ВСП 56–61. – М.: Трансжелдориздат, 1961. – 151 с.

Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР [Текст]: ВСН 56–78. – М.: Транспорт, 1978. – 171 с.

Олейникова, Л. А. Сферы применения односторонних и двусторонних сортировочных станций при росте и спаде объемов переработки вагонов [Текст] : дис... канд. техн. наук : 05.22.08 / Олейникова Людмила Алексеевна. – С.Пб., 2006. – 198 с.

Архангельский, Е. В. Выбор этапного развития станций [Текст] / Е.В. Архангельский // Повышение эффективности использования технических средств на железнодорожных станциях: труды ВНИИЖТа. – М.: Транспорт, 1986. – С. 3–18.

Болотный, В.Я. Совершенствование схем и технологии работы железнодорожных станций [Текст]: учебное пособие для вузов / В.Я. Болотный. – М.: Транспорт, 1986. – 280 с.

Логвинов, С.И. Определение ориентировочной стоимости строительства железнодорожных станций и узлов по укрупненным показателям [Текст] / С. И. Логвинов, Ю. И. Єфименко. – Л.: ЛИИЖТ, 1990. – 30 с.

Федотова, Т. Н. Развитие односторонних сортировочных станций [Текст] / Т. Н. Федотова // Вопросы развития железнодорожных станций и узлов: межвуз. сб. науч. статей. – Гомель: БелИИЖТ, 1981. – С. 39-52.
Flag Counter