ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ХАРЧОВИХ ВАНТАЖІВ В УМОВАХ ВЕЛИКОГО МІСТА

Автор(и)

  • Альбіна Ігорівна Кузьменко Університет митної справи та фінансів, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.156.2015.66476

Ключові слова:

міські автомобільні перевезення, показники ефективності, факторний аналіз

Анотація

Дана робота присвячена пошуку шляхів підвищення ефективності автомобільних перевезень харчових продуктів по місту Дніпропетровськ. Досліджено методи і способи організації перевезень партіонних вантажів у складних умовах великого міста; встановлено характер та ступінь впливу окремих експлуатаційних факторів на продуктивність і собівартість перевезень; розроблено ефективну технологію доставки харчових продуктів по Дніпропетровську

Посилання

Атаманюк, А.В. Mетод розв’язання задачі оптимальних вантажних перевезень [Текст] / А.В. Атаманюк, Б.І. Гольденгорін // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету. – 2012. – Вип. 4. – С. 11-17.

Кір’янов, О.Ф. Розробка моделі вирішення задач планування перевезень дрібних партій вантажів [Текст] / О.Ф. Кір’янов, Г.Г. Переверзєва, А.О. Коробов // Вісник КрНУ ім. М. Остроградського. – 2012. – Вип. 1/2012. – Ч. 1. – С. 131-133.

Лобашов, О.О. Вплив параметрів транспортних мереж значних і найзначніших міст на швидкість транспортних потоків [Текст] / О.О. Лобашов, С.Б. Дульфан // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – 2013. – № 109. – С. 107-110.

Шептура, О.М. Підвищення ефективності автомобільних перевезень партіонних вантажів при змінному попиті на перевезення [Текст]: автореф. дис… на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук: 05.22.01 – транспортні системи / О.М. Шептура; [Харківський нац. автомоб.-дорож. ун-т]. – Харків: ХНАДУ, 2004. – 17 с.

Шраменко, Н.Ю. Методи маршрутизації при дрібнопартіонних перевезеннях в транспортних системах міст та шляхи її удосконалення [Текст] / Н.Ю. Шраменко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – 2009. – № 86. – С. 264-267.

Самойленко, М.І. Інформаційні технології в розв’язанні транспортних задач [Текст]: монографія / М.І. Самойленко, А.О. Кобець; [Харківська нац. академія міського госп-ва]. – Харків: ХНАМГ, 2011. – 256 с.

Самойленко, Н.И. Исследование операций (Математическое программирование. Теория массового обслуживания) [Текст]: учеб. пособие / Н.И. Самойленко, Б.Г. Скоков. – Харьков: ХНАГХ, 2005. – 176 с.

Задача коммивояжера онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://math.semestr.ru/kom/index.php.

Розробка графіка руху транспортних засобів при організації вантажних перевезень [Текст]: навч. посібник / Ю.О. Давідич; Хар. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 345 с.

Нефедов, Н.А. Оптимальная грузоподъемность автомобиля на развозочных маршрутах при переменном спросе на перевозки [Текст] / Н.А. Нефедов, А.Н. Шептура // Вестник Харьковского государственного автомобильно-дорожного технического университета. – 2002. – Вып. 17. – С. 69-71.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-05

Номер

Розділ

Експлуатація залізниць