АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПРИМІСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Деніс Володимирович Константінов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Євгенія Олександрівна Клепко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.156.2015.66480

Ключові слова:

транспорт, приміські перевезення, залізничні технології, приміське залізничне сполучення

Анотація

У статті розглянуто фактори, які впливають на ефективність та якість приміських пасажирських перевезень, проблеми розвитку і перспективні шляхи покращення існуючої системи організації приміських перевезень пасажирів України з урахуванням досвіду закордонних залізниць

Посилання

Перевезення пасажирів залізничним транспортом України у приміському сполученні за останні 5 років [Електронний ресурс]: інформація Укрзалізниці. – Режим доступу: http://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/327313/.

Сектор пригородных перевозок УЗ – проблемы и перспективы дальнейшего развития. [Электронный ресурс]: информация / «Пресс-релизы». – Режим доступа http://mcg.com.ua/news/ Press_ relizi/Sektor_prigorodnih_perevozok_UZ_%E2%80%93_problemi_i_perspektivi_dalneyshego_razvitiya.html.

Особливості організації приміських залізничних пасажирських перевезень [Електронний ресурс]: прайс-лист від 10.11.14 / studopedia.info. – Режим доступу: http://studopedia.info/1-31889.html.

Шерепа, К.М. Формування управління ефективністю приміського комплексу залізничного транспорту [Текст]: автореф. дис... д-ра екон. наук:11.01.2009 / К.М. Шерепа. – Xарків, 2009. – 24 с.

Макаренко, М.В. Транспортний сектор економіки: тенденції та проблеми розвитку [Текст] / М.В. Макаренко, Ю.М. Цвєтов // Економіст. –2007. – № 6. – С. 24-27.

Гудков, О.М. Організаційно-економічні проблеми приміських пасажирських перевезень залізничним транспортом [Текст] / О.М. Гудков // Проблемы экономики и упрвления на ж.-д. транспорте: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. – К.: КУЕТТ, 2007. – Т.2. – С.109-111.

Нестеренко, Г.І. Особливості організації сучасних приміських перевезень європейських країн [Електронний ресурс] / Г.І. Нестеренко О.О. Озерова, П.О. Яновський // Зб. наук. праць студентів та магістрантів Дніпропетр. нац. ун-ту залізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Режим доступу: http://uzinfo.net/ua/events/9783/.

Сич, Є.М. Пасажирський комплекс залізничного транспорту: розвиток і ефективність [Текст] / Є.М. Сич, В.П. Гудкова. – К.: Аспект-Поліграф, 2004. – 248 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-05

Номер

Розділ

Експлуатація залізниць