ВИБІР ВИДУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛОЖЕНЬ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

Автор(и)

  • Ольга Олександрівна Шапатіна Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.156.2015.66483

Ключові слова:

вид перевезень вантажів, теорія нечітких множин, функція приналежності

Анотація

У статті розглянуто підхід щодо вибору виду перевезень вантажів із застосуванням положень теорії нечітких множин.

Пошук оптимального рішення виконано за допомогою програмного комплекту MathCAD, Excel при відомій ціновій матриці і коефіцієнтах приналежності, при цьому як оптимальний обирається варіант з максимальним значенням приналежності

Посилання

Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий [Текст] / Т. Саати. – М.: Радио и связь, 1993. – 320 с.

Негойце, К. Применение теории систем к проблемам управления [Текст] / К. Негойце. – М.: Мир, 1981. – 183 с.

Жуковин, В.Е. Нечеткие многокритериальные модели принятия решений [Текст] / В.Е. Жуковин. – Тбилиси: Мецниереба, 1988. – 71 с.

Зайченко, О.Ю. Дослідження операцій [Текст]: зб. задач / О.Ю. Зайченко, Ю.П. Зайченко. – К.: Слово, 2007 – 472 с.

Проблемы и перспективы развития комбинированных (контрейлерных) перевозок в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://transport-journal.com/dlya-hlavnoj-stranytsyi-s-foto/ problemyi-y-perspektyvyi-razvytyya-kombynyrovannyih-kontrejlernyih-perevozok-v-ukrayne/. – Загл. с экрана.

Авдеев, С. Комбинированный транспорт-реальность завтрашнего дня? [Текст] / С. Авдеев // Українські залізниці. – 2014. – № 1(7). – С. 30–32.

Яцківський, Л.Ю. Загальний курс транспорту [Текст]: навч. посібник / Л.Ю. Яцківський, Д.В. Зеркалов. – К.: Арістей, 2007. – 544 с.

Кофман, А. Введение в теорию нечетких множеств [Текст] / А. Кофман. – М.: Радио и связь, 1982. – 432 c.

Макаров, И.М. Теория выбора и принятия решений [Текст]: учеб. пособие / И.М. Макаров, Т.М. Виноградская, А.А. Рубчинский, В.Б. Соколов. – М.: Наука, 1982. – 328 с.

Леоненков, А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH [Текст] / А.В. Леоненков. – СПб.: БХВ, 2005. – 736 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-05

Номер

Розділ

Експлуатація залізниць