СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ОБМЕЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ

Автор(и)

  • Антон Олександрович Лапко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.159.2016.67010

Ключові слова:

технічне обслуговування, залізнична автоматика, обслуговуючий персонал, імовірності прийняття до обслуговування

Анотація

Визначено необхідність кількісної оцінки ймовірності того, що несправність або відмова надійде у чергу та буде прийнята до усунення з обмеженням у кількості обслуговуючого персоналу та відповідно його зайнятості в інших процесах технічного обслуговування пристроїв залізничної автоматики. Дана оцінка зазначеної ймовірності для відомих значень часу очікування та усунення відмови при обмеженні кількості обслуговуючого персоналу та його зайнятості

Посилання

Фатхутдинов, Р.А. Организация производства [Текст] / Р.А. Фатхутдинов. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 672 с.

Шепеленко, Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии [Текст] / Г. И. Шепеленко. – Ростов н/Д.: МарТ, 2002. – 544 с.

Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) [Текст]: ЦШЕОТ–0060; затв. наказом Укрзалізниці № 090-ЦЗ від 07.10.2009 р. – К.: НВП Поліграфсервіс, 2009. – 111 с.

Нормативи чисельності працівників дистанцій сигналізації та зв’язку залізниць України [Текст]: ДАТУ, Головне управління автоматики, телемеханіки та зв’язку; затв. наказом Укрзалізниці № 594-ЦЗ від 26.07.2004 р. – К.: Алькор, 2004. – 49 с.

Типовий проект організації роботи ремонтно-технологічної дільниці дистанції сигналізації та зв’язку [Текст]: ЦШ–0046; затв. наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України № 664-ЦЗ від 08.11.2006 р. – К.: Швидкий рух, 2006. – 25 с.

Техническая эксплуатация устройств и систем железнодорожной автоматики и теле-механики [Текст]: учеб. пособие для вузов ж.д. трансп. / Вл.В. Сапожников. Л.И. Борисенко, А.А. Прокофьев. А.И. Каменев; под ред. Вл.В. Сапожникова. – М.: Маршрут, 2003. – 336 с.

Bouzidi-Hassinia S., Considering human resource constraints for real joint production and maintenance schedules [Text] // F.Benbouzid-Si Tayeba, F.Marmierb, M.Rabahia / Computers & Industrial Engineering: –Vol. 90, –2015, –Pag. 197–211.

Журавлев, А.В. Вопросы расчета численности обслуживающего персонала на предприятиях нефтегазового комплекса [Текст] / А.В. Журавлев, А.Л. Портнягин // Вестник кибернетики / Институт проблем освоения Севера СО РАН. – Тюмень, 2011. – Вып. 10. – С. 34-40.

Пегушин, С.Л. Планирование техничного обслуживания автоматических систем противоаварийной защиты производственных объектов с учетом оценки надежности и ремонтопригодности [Текст] / С.Л. Пегушин, А.Г. Шумихин // Вестник пермского национального исследовательского политехнического университета. Химическая технология и биотехнология / ПНИПУ. – Пермь, 2012. – Вып. 14. – С. 13-21.

Моделі витрат і поповнення ресурсу складних відновлювальних об’єктів і систем радіоелектронної техніки / К.Ф. Боряк, В.О. Браун, С.В. Лєнков [та ін.]; під ред. С.В. Лєнкова. – К.: Знання України, 2008. – 267 с.

Обжерін, Ю.С. Календарне технічне обслуговування систем з довільною структурою [Текст] / Ю.С. Обжерін, О.І. Песчанський // Кібернетика і системний аналіз. –2006. – Вип. 2. – С. 69-86.

Шишонок, Н.А. Основы теории надежности и эксплуатации радиоэлектронной тех-ники [Текст] / Н.А. Шишонок, В.Ф. Репкин, Л.Л. Барвинский. – М.: Сов. радио, 1964. – 552 с.

Гнеденко, Б.В. Математические методы в теории надежности [Текст] / Б.В. Гнеденко, Ю.К. Беляев, А.Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

Вентцель, Е.С. Теория вероятности и её инженерное приложение [Текст] / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – М.: Высш. шк., 2000. – 480 с.

Лапко, А.О. Метод визначення часу призначення планово-відновлювальних робіт технічного обслуговування для станційних пристроїв залізничної автоматики [Текст] / А.О. Лапко // Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2005. – Вип. 4. – С. 34-40.

Лабецкая, Г.П. Организация, планирование и управление в хозяйстве сигнализации и связи [Текст]: учеб. для вузов ж.-д. трансп. / Г.П. Лабецкая, Н.К. Анисимов, А.Н. Брендт. – М.: Маршрут, 2004. – 348 с.

Типові норми часу на технічне обслуговування пристроїв СЦБ [Текст]: ЦШЕОТ–0063; затв. наказом Укрзалізниці № 192-ЦЗ від 02.11.2010 р. – К.: Інпрес, 2011. – 151 с.

Рецензент д-р техн. наук, професор А.Б. Бойнік

Лапко Антон Олександрович, канд. техн. наук, кафедра автоматики та комп’ютерного телекерування рухом поїздів Українського державного університету залізничного транспорту. Тел.: (057) 730-10-32. Е-mail: a.o.lapko@gmail.com.

Lapko Anton Oleksandrovych, cand. science, department of automation and telecontrol computer train traffic, Ukraine State University of Railway Transport. Tel.: (057) 730-10-30. Е-mail: a.o.lapko@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-20

Номер

Розділ

Статті