РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕМАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ МЕТОДОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ КООРДИНАТ

Автор(и)

  • Володимир Ілліч Мороз Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Олександр Васильович Братченко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Володимир Ігорович Громов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.159.2016.67074

Ключові слова:

технічні засоби транспорту, складні просторові механізми, кінематичні характеристики, метод перетворення координат

Анотація

Відзначено важливість уточненого визначення кінематичних характеристик основних елементів конструкції технічних засобів транспорту, за які найчастіше розглядаються складні просторові механізми. Показано, що найбільш раціональним шляхом проведення таких досліджень є розроблення і використання відповідних  аналітичних описів на основі методу перетворення координат. Наведено результати аналітичного дослідження уточнених кінематичних характеристик ланок просторового кулачкового механізму газорозподілу тепловозного дизеля Д49.  

Посилання

Карпов, В.М. Стан, проблеми та перспективи оновлення рухомого складу України [Текст] / В.М. Карпов, О.І. Никифорук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць науково-дослідного економічного інституту. – К.: НДЕІ, 2012. – Вип. 6 (133)/2012. – С. 160-166.

Тартаковський, Е.Д. Пріоритетні напрямки досліджень у галузі тягового рухомого складу [Текст] / Е.Д. Тартаковський // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2004. – Вип. 64. – С. 5-12.

Мороз, В.И. Особенности формализованного описания конструкции технических средств железнодорожного транспорта [Текст] / В.И. Мороз, А.В. Братченко// Инновационный транспорт. – Екатеринбург: УрГУПС, 2014. – № 4(14). – С.10-13.

Мороз, В.І. Новий підхід до формалізованого описання конструкції технічних засобів залізничного транспорту [Текст] / В.І. Мороз // Залізничний транспорт України. – 2010. – № 4. – С.41-42.

Мороз, В.І. Удосконалення методів розрахунку механічних характеристик струмознімальних пристроїв сучасного моторвагонного рухомого складу [Текст] / В.І. Мороз, О.В. Братченко, А.В. Павшенко// Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. –Харків: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 107. – С. 163-173.

Братченко, О.В. Особливості використання методу перетворення координат в дослідженнях кінематики кривошипно-шатунних механізмів [Текст] /О.В. Братченко // Зб. наук. праць Дон. ін-ту залізнич. трансп. – Донецьк: ДонІЗТ, 2014. – Вип. 37. – С. 115-120.

Марченко, А.П. Двигуни внутрішнього згоряння [Текст]: серія підручників у 6 томах. Т.2. Розробка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин / А.П. Марченко, М.К.

Рязанцев, А.Ф. Шеховцов. – Харків: Прапор, 2004. – 384 с.

X. Zhang. Effects of late intake valve closing (LIVC) and rebreathing valve strategies on diesel engine performance and emissions at low loads / X. Zhang, Hu Wang, Z. Zheng, Rolf D. Reitz, Mingfa Yao // Applied Thermal Engineering. – 2016. – Vol. 98. – pp. 310-319.

Морошкин, Г.Ф. Уравнения динамики простых систем с интегрируемыми соединениями [Текст] / Г.Ф. Морошкин. – М.: Наука, 1981. – 116 с.

Мороз, В.І. Нові підходи до розрахунків на міцність деталей клапанного привода форсованих транспортних дизелів з урахуванням проявів динаміки [Текст] / В.І. Мороз, О.В. Братченко, О.А. Логвіненко // Зб. наук. праць. – Харків: ХарДАЗТ, 2000. – Вип. 44. – С. 35-39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-21

Номер

Розділ

Статті