DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.147.2014.74027

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БУКСОВИХ ВУЗЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВБУДОВАНИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ

Вадим Михайлович Петухов, Микола Ігорович Варницький

Анотація


Обґрунтований напрямок удосконалення технічного обслуговування буксових вузлів вантажних вагонів за допомогою використання вбудованих засобів контролю. Наведені позитивні результати експлуатаційних випробувань вбудованої системи контролю їх технічного стану, що дозволяє: аналізувати дані щодо температурного режиму буксового вузла для раннього виявлення дефектів, що розвиваються, але ще не є аварійними: визначати залишковий ресурс буксового вузла; відчіпляти вагон в ремонт за фактичним станом буксового вузла.


Ключові слова


технічне обслуговування, буксовий вузол, технічний стан, засоби контролю, діагностична станція, бортовий модуль, наземний модуль

Повний текст:

PDF

Посилання


Регеда, В.В. Анализ методов контроля букс грузовых вагонов на ходу поезда [Текст] / В.В. Регеда, В.М. Петухов // Зб. наук.праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2007.– Вип.84. – Ч.3. – С. 94–98.

Борзилов, И.Д. Тепловые информационные зоны букс подвижного состава [Текст] / И.Д. Борзилов, В.М. Петухов // Зб. наук.праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2007. – Вип. 10. − С. 78-84.

Петухов, В.М.Основні задачі бортової системи автоматичного контролю букс на ходу поїзда [Текст] / В.М. Петухов // Зб. наук.праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – Вип. 86. – С. 84-91.

Петухов, В.М. Буксовая диагностическая станция [Текст] / В.М. Петухов // Сб. научн. работ. – Донецьк: ДонІЗТ, 2008. – Вып. 13. – С. 96-101.
Flag Counter