АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОНСТРУКЦІЙ БУКСОВИХ ВУЗЛІВ ВАГОНІВ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ

Автор(и)

  • Ігор Ернстович Мартинов Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine
  • Марина Володимирівна Сліпченко Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.147.2014.74445

Ключові слова:

буксовий вузол, безремонтний пробіг, касетний підшипник, експлуатація.

Анотація

Важливим елементом ходових частин вагона є буксові вузли. Букси призначені для з'єднання колісних пар з візками і передачі навантаження від ваги вагона на шийки осей колісних пар. Букси також сприймають тягові і гальмівні зусилля від колісних пар і передають їх на раму візки. Одним  з перспективних шляхів підвищення надійності буксових вузлів електропоїздів  є  використання здвоєних підшипників касетного типу, які мають ряд суттєвих переваг, істотно впливаючи на безпеку руху поїздів.

Посилання

Цюренко, В.Н. Опыт эксплуатации вагонов с буксовыми узлами на подшипниках качения [Текст] / В.Н. Цюренко // Пути совершенствования конструкций буксовых узлов вагонов с подшипниками качения: Труды ВНИИЖТ. - М.: Транспорт, 1982. – Вып. 654. - С. 4-26.

Мартинов, І.Е. До питання оптимізації конструкції буксових вузлів рухомого складу [Текст] / І.Е. Мартинов, А.В. Труфанова, В.Л. Мельничук, М.В. Христан // Зб. наук. Праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 141. - С. 70-75.

Шавшишвили, А.Д. Анализ опыта эксплуатации вагонных букс с роликовыми подшипниками [Текст] / А.Д. Шавшишвили // Повышение надежности и долговечности подшипников качения букс подвижного состава. – Ростов-на-Дону: РИИЖТ, 1982. - №167. - С. 13-18.

Мартинов, І.Е. Технічний стан буксових роликопідшипників вантажних вагонів / І.Е. Мартинов // Зб. наук. праць. – Харків: ХарДАЗТ, 2000. – Вип. 41. – С. 38-42.

Ільчишин, В.М. Аналіз надійності буксових підшипників критих вагонів Текст / В. М. Ільчишин // Вісник Східноукраїнського державного університету. – Луганськ, 2013. – №9 (198). – Ч. 1– С. 157-159.

Мотовилов, К.В. Эксплуатационная надежность буксовых узлов вагонов [Текст] / К.В. Мотовилов, С.В. Перов, И.Э. Мартынов // Проблемы повышения безопасности движения на железнодорожном транспорте: межвуз. сб. науч. тр. – М.: МИИТ, 1988. – С. 92-99.

Труфанова, А.В. Новые пути развития конструкций буксовых узлов [Текст] / А.В. Труфанова // Вагонный парк. – 2008. - № 10. – С. 13-17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-23

Номер

Розділ

Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту. Вагони