DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.147.2014.75121

АНАЛІЗ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ І ДІАГНОСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ІЗОЛЯЦІЇ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Олег Миколайович Хамевко, Дмитро Леонідович Сушко

Анотація


У статті розглянуто основні причини і дефекти ізоляційної конструкції, процеси, які протікають в ізоляції під дією електричного поля. Подано узагальнений аналіз методів контролю і діагностичних параметрів ізоляції тягових двигунів постійного струму

Ключові слова


тяговий двигун, ізоляція, неруйнівний контроль, діагностичні параметри

Повний текст:

PDF

Посилання


Сушко, Д.Л. До оцінки експлуатаційної надійності тягових двигунів постійного струму [Текст] / Д.Л. Сушко, О.В. Устенко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. –Харків,2009. – № 4. – С. 88-92.

Сей, П.М. Методы и средства диагностики оборудования высокого напряжения [Текст] / П.М. Сей. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 240 с.

Вайда, Д. Исследование повреждений изоляции [Текст] / Д. Вайда. – М.: Энергия, 1968. – 400 с.

Акімов, О.І. Техніка високих напруг. Ізоляція та перенапруги в пристроях електропостачання і електричної тяги залізничного транспорту [Текст]: навч. посібник / О.І. Акімов, Д.Л. Сушко. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 217 с.

Борисова, М.Э. Анализ абсорбционных и частотных характеристик диэлектриков на основе модельных эквивалентных схем [Текст] / М.Э. Борисова, С.П. Койков // Электричество. – 1988. - № 4. – С. 66-70.

Гуменюк, В.М. Надежность и диагностика электротехнических систем [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.М. Гуменюк. – Владивосток: Дальневост. гос. техн. ун-т, 2010. – 218 с.
Flag Counter