DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.147.2014.75157

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНЦЕНТРАЦІЇ ПРИСАДКИ ТА ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОЇ ОБРОБКИ РОБОЧОЇ РІДИНИ НА ШВИДКІСТЬ ЗНОСУ ГІДРОАГРЕГАТІВ ЗАСОБІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Володимир Олександрович Стефанов, Максим Юрійович Олійник

Анотація


Проведено експериментальні дослідження на машині тертя СМЦ-2 щодо впливу концентрації присадки та електростатичної обробки робочої рідини на швидкість зносу вузлів тертя гідроагрегатів колійної машини ВПР-1200. Знайдена раціональна концентрація стеаринової кислоти в робочій рідині, при якій спостерігається мінімальний знос як при електростатичній обробці, так і без неї. 


Ключові слова


концентрація присадки, електростатичне поле, робоча рідина, гідроагрегати засобів транспорту.

Повний текст:

PDF

Посилання


Лисіков, Є.М. Експлуатація і випробування аксіально-поршневих насосів в умовах обробки робочих рідин зовнішнім електростатичним полем [Текст] / Є. М. Лисіков, С. В. Воронін // Техніка та технологія виконання будівельних, колійних та перевантажувальних робіт на транспорті. – Харків: УкрДАЗТ. – 2004. – № 58. – С. 58–62.

Лысиков, Е.Н. Интенсификация адсорбционной способности рабочей жидкости гидроприводов путем воздействия на неё электростатическим полем [Текст] / Е.Н. Лысиков, В.Б. Косолапов // Вестник Харьковского государственного автомобильно-дорожного технического университета. – Харьков: ХГАДТУ, 1997. – Вып. 6. – С. 44–47.

Лысиков, Е.Н. Повышение ресурса гидроприводов автомобилей специального назначения за счет обработки рабочих жидкостей электростатическим полем [Текст] / Е.Н. Лысиков // Автомобильный транспорт. – Харьков: ХГАДТУ, 1999. – Вып. 3. – С. 81–83.

Сюняев, З.И. Применение внешних силовых полей для повышения качества смазывающих материалов [Текст] / З.И. Сюняев. – М.: МИНХиТП им. Губкина, 1982. – 59 с.

Ахматов, А.С. Молекулярная физика граничного трения [Текст] / А.С. Ахматов. – М.: Физматгиз, 1963. – 471 с.

Основы трибологии (трение, износ, смазка) [Текст]: учебн. для технических вузов / под общ. ред. А.В.Чичинадзе. – М.: Машиностроение, 2001. – 664 с.

Заславский, Ю.С. Трибология смазочных материалов [Текст] / Ю.С. Заславский. – М.: Химия, 1991. – 240 с.

Костецкий, Б.И. Трение, смазка и износ в машинах [Текст] / Б.И. Костецкий. – К.: Техника, 1977. – 396 с.

Крагельский, И.В. Трение и износ [Текст] / И.В. Крагельский. – М.: Машгиз, 1962. – 382 с.

Буяновский, И.Я. Учение о граничной смазке [Текст] /И.Я. Буяновский// Химия и технология топлив и масел. – 1996. - №1. – С.46-49.
Flag Counter