DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.162.2016.78310

ПЛАНУВАННЯ ПЕРІОДИЧНОСТІ ТА ОБСЯГІВ КОЛІЙНИХ РОБІТ НА ПІДСТАВІ ДАНИХ ВАГОНІВ-КОЛІЄВИМІРЮВАЧІВ

Дмитро Олександрович Потапов, Володимир Геннадійович Вітольберг, Олександр Валерійович Падалка

Анотація


Запропонована методика для визначення обсягів та періодичності проведення планово-попереджувальних колійних робіт з поточного утримання колії. В основу методики закладено використання закону нормального розподілу частоти та глибини відповідної геометричної нерівності залізничної колії

Ключові слова


залізнична колія, вагон-колієвимірювач, поточне утримання

Повний текст:

PDF

Посилання


Правила технічної експлуатації залізниць України [Текст]. – К.: Транспорт України, 2003.

Інструкція з улаштування та утримання колій залізниць України [Текст]. ЦП-0269. – К., 2012.

Технічні вказівки щодо оцінки стану рейкової колії за показниками колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії [Текст] ЦП-0267. – К., 2012.

Даніленко, Е. І. Залізнична колія. Улаштування, проектування і розрахунки, взаємодія з рухомим складом [Текст] : підруч. для вищих навч. закл. (у 2-х т.) / Е.І. Даніленко. – К.: Інперс, 2010. – Т. І. – 528 с.

Bogacz R., Konowrocki R. On new effects of wheel-rail interaction //Archive of Applied Mechanics. – 2012. – Т. 82. – №. 10-11. – С. 1313-1323

Korn G., Korn T. Mathematical handbook for scientists and engineers [Текст]// McGraw-Hill Book Company, London, 1968.– 832 p.

Вериго, М. Ф. Взаимодействие пути и подвижного состава [Текст] / М. Ф. Вериго, А. Я. Коган. – М.: Транспорт, 1986. – 599 с.

Даренський, О. М. Умови контактування коліс і рейок в горизонтальній площині. Силові і кінематичні зв’язки екіпажу і колії [Текст] / О. М. Даренський // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 113. – С. 171-177.

Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України [Текст]: ЦП-0285. – К.: Видавництво ТОВ «Девалта», 2015. – 48 с.

Бусленко, Н. П. Метод статических испытаний [Текст] / Н. П. Бусленко, Ю. А. Шрейдер. – М.: ГИФМЛ, 1961. – 216 с.
Flag Counter