DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.162.2016.78341

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ШВИДКІСНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ДО МІЖНАРОДНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ

Юлія Володимирівна Шульдінер, Володимир Михайлович Кальян

Анотація


У статті розглянуто перспективи розвитку високошвидкісних перевезень в Україні. За результатами моделювання з використанням мереж Петрі визначено варіанти організації міжнародних пасажирських залізничних перевезень з мінімальними витратами часу та запропоновано шляхи оптимізації міжнародних пасажиропотоків при перетині кордонів

Ключові слова


пасажирський швидкісной рух, міжнародні перевезення, моделювання, залізничний транспорт, інфраструктура залізниць

Повний текст:

PDF

Посилання


Константінов, Д. В. Розвиток швидкісних пасажирських перевезень на залізницях України [Текст]: тези доп. / Д. В. Константінов // Тези доп. 75-ї наук.-техн. конф. – У кн.: Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 136. – 382 с.

Момот, А. В. Економічна ефективність високошвидкісних пасажирських залізничних перевезень в Україні [Текст]: дис… канд. економ. наук / А. В. Момот. – Дніпропетровськ, 2014. – 192 с.

Концепція Державної цільової програми впровадження на залізницях швидкісного руху пасажирських поїздів на 2005-2015 роки [Електронний ресурс]: розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. № 979-р. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/979-2004-р.

Красноштан, О. М. Деякі аспекти маркетингової стратегії швидкісних залізничних перевезень [Текст] / О.М. Красноштан // Наук. вісник. – Херсон: Херсонський державний університет, 2013. – С. 72-74.

Високошвидкісні залізничні магістралі зарубіжної Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// moyaosvita.com.ua/geografija/visokoshvidkisni-zaliznichni-ma- gistrali-zarubizhno%D1%97-yevropi/

Якіменко, В.В. Перспективи розвитку швидкісного руху у міжнародному сполученні для України. Досвід інших країн у створенні швидкісних пасажирських перевезень [Текст] / В.В. Якіменко, В.В. Петрушов // Scientific Journal «ScienceRise». – 2015. – №10/2(15). – С. 32-34.

Шульдінер, Ю. В. Пропозиції щодо функціонування залізничних прикордонних станцій на базі створення транспортно-логістичних кластерів [Текст] / Ю.В. Шульдінер, Н.В. Омельчук // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 140. – С. 31-37.

Ukrainian railway speed company. Available at: http://intercity.uz.gov.ua.

Watling, D. P. Cordon toll competition in a network of two cities: Formulation and sensitivity to traveller route and demand responses [Text]: І П Shepherd, A. Koch - Transportation Research Part B: Methodological Vol. 76, June 2015, pp. 93-116.

Mahmoudi M, Finding optimal solutions for vehicle routing problem with pickup and delivery services with time windows: A dynamic programming approach based on state–space–time network representations [Text]: S. Чжоу / Transportation Research Part B: Methodological Vol. 89, July 2016, pp. 19-42.
Flag Counter