МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРАЩОГО ВАРІАНТА КОНСТРУКЦІЇ ПРИСТРОЮ ДЛЯ СОРТУВАННЯ ВАГОНІВ

Автор(и)

  • Сергій Ігорович Левандовський Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Олег Михайлович Яцура Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Ігнат Олегович Мудрий Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.162.2016.78427

Ключові слова:

сортувальна гірка, надійність, ресурсозбереження, комплексна оцінка

Анотація

У статті розглянуто методологію комплексної оцінки конструкції сортувальних гірок із використанням адитивної функції, яка враховує приведені витрати на спорудження й експлуатацію сортувального пристрою та показники надійності його використання. Зазначений метод дає змогу визначити ефективний варіант переоснащення гальмових позицій діючих сортувальних гірок у межах здійснення комплексу завдань Укрзалізниці щодо забезпечення надійності сортувального процесу

Посилання

Розсоха, О. В. Аналіз функціонування систем управління безпекою руху поїздів на залізницях країн Євросоюзу [Текст] / О. В. Розсоха, Ю. В. Смачило // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2015. – Вип. 151. – С. 4–11.

Функционирование систем управления безопасностью движения на железных дорогах Украины и России [Текст] / А. Н. Огарь, Ю. О. Пазойский, А. В. Розсоха, [и др.] // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 156. – С. 18–28.

Zhi-Chun Li, William H.K. Lam, S.C. Wong, A. Sumalee. Design of a rail transit line for profit maximization in a linear transportation corridor. [Тext] / Zhi-Chun Li, William H.K. Lam, S.C. Wong, A. Sumalee // Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. Select Papers from the 19th International Symposium on Transportation and Traffic Theory. – Elsevier Ltd, 2012. – Volume 48. – P. 50-70. – Режим доступу до ресурсу: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554511000627.

Zoran Ž. Avramović. Method for evaluating the strength of retarding steps on a marshalling yard hump. [Тext] / Zoran Ž. Avramović // European Journal of Operational Research. – Elsevier Ltd, 1995. – Volume 85, Issue 3. – P. 504-514. – Режим доступу до ресурсу: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0377221792001299.

Огар, О. М. Напрямки удосконалення конструкцій гіркових горловин сортувальних пристроїв з позиції ресурсозбереження [Текст] / О. М. Огар, О. В. Розсоха // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2007. – № 5/2(29). – С. 54–58.

Галузеві будівельні норми України. Споруди транспорту. Сортувальні пристрої залізниць. Норми проектування [Текст] : ГБН В.2.3-37472062-1:2012 : затв. Міністерством інфраструктури України 17.01.2013 : замість ВСН 207-89/МПС СССР : чинні від 01.03.2013. − К. [б. в.], 2012.  112 с.

Огар, О. М. Аналіз існуючих методів оцінки конструкцій гіркових горловин [Текст] / О.М. Огар, В.І. Мойсеєнко, О.В. Розсоха // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 102. – С. 24–31.

Данько, М. І. Розробка методу комплексної оцінки конструкцій гіркових горловин [Текст] / М.І. Данько, О.М. Огар, О.В. Розсоха // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 6/3(42). – С. 30–33.

Федюкин, В. К. Методы оценки и управления качеством промышленной продукции [Текст] / В. К. Федюкин, В. Д. Дурнев, В. Г. Лебедев. – М. : Информационно-издательский дом «Филинъ», Рилант, 2000. – 328 с.

Половко, А. М. Основы теории надежности. Практикум [Текст] / А.М. Половко, С.В. Гуров. – СПб. : БХВ-Петербург, 2006. – 560 с.

Попов, Г.В. Выбор решений и безопасность [Текст] : учеб. пособие / Г.В. Попов. – Иваново : Иван. гос. энерг. ун-т, 2003. – 92 с.

Смирнов, Э.А. Разработка управленческих решений [Текст] / Э.А. Смирнов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 180 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-27

Номер

Розділ

Статті