АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ВПРОВАДЖЕННЯ ВИСОКОШВИДКІСНОГО РУХУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Олександр Валерійович Лаврухін Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Ольга Олександрівна Шапатіна Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Сослан Васильович Газаєв Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Яна Сергіївна Аржановська Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Дар'я Олександрівна Кульова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.163.2016.79208

Ключові слова:

пасажирські перевезення, високошвидкісний рух, електропоїзд Hyundai

Анотація

У статті проведено аналіз щодо організації високошвидкісного руху за кордоном, визначено перспективи щодо впровадження та будівництва високошвидкісних магістралей в Україні

Посилання

Джангужин, Р. Украине пора бы воспользоваться своим коэффициентом транзитности [Текст] / Р. Джангужин // Зеркало недели. – 1998. – № 9. – С. 8.

Статистичний щорічник України за 2011 рік [Текст] / Державний комітет статистики України; за ред. О. Г. Осауленка. – К.: ТОВ "Август-трейд", 2012. – 559 с.

Розробка концепції впровадження швидкісного та високошвидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України в 2005–2015 роках [Текст] // Дніпропетр. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2004. – 127 с.

Босов, А. А. Формирование вариантов рациональной сети линий высокоскоростного движения поездов в Украине [Текст]: монография / А. А. Босов, Г. Н. Кирпа. – Днепропетровск: ДНУЖТ им. ак. В. Лазаряна, 2004. – 144 с.

Дикань, В. Л. Обеспечение конкурентоспособности предприятия [Текст]: монография / В. Л. Дикань. – Харьков: Основа, 1995. – 160 с.

Курган, М. Пілотні проекти високошвидкісних магістралей в Україні [Текст] / М. Курган // Українські залізниці. – 2015. – № 11–12 (29–30).

Предварительное технико-экономическое обоснование проекта высокоскоростных железных дорог в Украине [Текст] / «SYSTRA». – К., 2002.

Концепція впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України в 2004-2015 роках [Текст] / Державна адміністрація залізничного транспорту України. – К., 2004. – 43 с.

Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року № 2174 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80. – Загол. з екрана.

High Speed lines in the World. UIC High Speed Department Updated 1st July 2012.

Pаlacin, R. & Rаlf, L. & Deniz, Ö. & Yan, N. High speed rail trends, technologies and operational patterns: a comparison of established and emerging networks. Transport Problems: International Scientific Journal. 2014. No. 9 (Special Edition). P. 123-129.

Jianping Z. Planning and Development of High-Speed Pail Network in China // Презентация доклада на VIII всемирном конгрессе по высокоскоростному железнодорожному транспорту. – Филадельфия, 2012.

Chinese high speed: in the wake of Wenzhou // International Railway Journal. 2012. – № 7. – P. 22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-07

Номер

Розділ

Статті