УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВАНТАЖОПОТОКАМИ В ІНТЕРМОДАЛЬНОМУ СПОЛУЧЕННІ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕРТ-МЕРЕЖ

Автор(и)

  • Василь Володимирович Петрушов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Михайло Вікторович Осипов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.163.2016.79557

Ключові слова:

вантажопотоки, ГЕРТ-мережі, системи, аналіз, продуктивність, схеми

Анотація

У статті розглядаються варіанти управління вантажопотоками на основі індивідуальних характеристик кожного вагона, а також людський фактор при прийнятті управлінських рішень. Виявлено основні моменти, які дозволяють оптимізувати процес управління потоками на транспорті. Одним з методів вирішення поставлених завдань є математичний метод ГЕРТ-мереж. Він дозволяє більш адекватно ставити складні процеси в тих випадках, коли важко або неможливо визначити, які саме роботи і в якій послідовності повинні бути виконані. Розглядається можливість створення системи підтримки прийняття рішень для оператора, керуючого вантажопотоками (чергового по станції, поїзного диспетчера)

Посилання

Данько, М. І. До питання про створення адаптивної системи управління роботою вузла [Текст] / М.І. Данько, В.В. Петрушов // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2004. – Вип. 62. – С. 136-143.

Андрющенко, В. А. Автоматизоване управління експлуатацією вагонів власників країн СНД і Балтії на полігоні дороги [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2558/1/3.pdf.

Долгополов, П. В. Удосконалення управління потоками у транспортному вузлі за допомогою апарату нечітких нейронних мереж [Електронний ресурс] / П.В. Долгополов, В.В. Петрушов. — Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/udoskonalennya-upravlinnya-potokami-u-transportnomu-vuzli-za-dopomogoyu-aparatu-nechitkih-neyronnih-merezh.

Цепкова, М. И. Анализ работы узлов распределенных систем обработки информации с использованием GERT-сетей [Электронный ресурс] / М.И. Цепкова, А.А. Ступина, Л.Н. Корпачева [и др.]. — Режим доступа: http://www.science-education.ru/ru/ article/view?id=21953.

Петрушов, В. В. Аналіз існуючих концепцій прийняття оптимальних рішень персоналом структур та підрозділів залізниць [Електронний ресурс] / В.В. Петрушов. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/znpdizt/2012_31/index.htm.

Applying fuzzy GERT with approximate fuzzy arithmetic based on the weakest t-norm operations to evaluate repairable reliability / Kuo-Ping Lin, Wu Wen, Chang-Chien Chou, Chih-Hung Jen, Kuo-Chen Hung // Applied Mathematical Modelling. – 2011. – Vol. 35. Is. 11. – P. 5314-5325.

Forecasting return of used products for remanufacturing using Graphical Evaluation and Review Technique (GERT) / Li Zhou, Jiaping Xie, Xiaoyu Gu, Yong Lin, Petros Ieromonachou, Xiaole Zhang // International Journal of Production Economics. – 2016. – April 21. – In Press, Corrected Proof.

The use of a GERT based method to models concurrent product development processes / Richard Graham Nelson, Amir Azaron, Samin Aref // European Journal of Operational Research. – 2016 – Vol. 250. Is. 2. – P. 566-578

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-11

Номер

Розділ

Статті