DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.145.2014.80604

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ВАГОНОПОТОКІВ НА ТЕХНІЧНИХ СТАНЦІЯХ

Денис Володимирович Константінов, Тетяна Валеріївна Болдир

Анотація


У статті розглянуто питання моделювання системи розподілу вагонопотоків на технічних станціях по залізницях України. Подано модель системи підтримки прийняття рішень, призначеної для наближеного прогнозування процесу обробки вагонопотоків.  Модель розроблено на основі математичного апарату методу динаміки середніх і диференціальних рівнянь Колмогорова

Ключові слова


оперативне регулювання, вагонопотоки, наближене прогнозування, система підтримки прийняття рішень, моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Константінов, Д.В. Моделювання оперативного регулювання маршрутами приміського руху на основі нечіткої логіки та нейронних мереж [Текст] / Т.В. Бутько, Д.В. Константінов // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2010. – №1(80)’. – С. 13–19.

Кудрявцева, В.А. Основы эксплуатационной работы железных дорог [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений среднего профессионального образования / В.А. Кудрявцева; Образовательно-издательский центр «Академия» – М.: Академия, 2005. – С. 109-120.

Інструктивні вказівки з організації вагонопотоків на залізницях України [Текст]. – К.: Головне управління перевезень, 2005. – С. 25-27.

Методи дослідження складних систем [Текст]: метод. вказівки з курсу „Основи теорій систем і управління” / Т.В. Бутько, О.М. Ходаківський, В.М. Прохоров та ін.; Українська державна академія залізничного транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – С. 17-25.

Автоматизовані робочі місця АРМ на базі відображених моделей АСК ВП УЗ-Є. Автоматизоване робоче місце чергового по станції. Опис застосування (102101.0.23.02.0.001) [Електронний ресурс] / Львівська залізниця, 2013. – Режим доступу: http//www.railway.lviv.ua.
Flag Counter