DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.145.2014.81045

КЕРУВАННЯ МОТОРВАГОННИМ РУХОМИМ СКЛАДОМ ЗА УМОВИ ВІДСТАВАННЯ ВІД ГРАФІКА РУХУ

Дмитро Олександрович Кулагін

Анотація


В статті на основі загальної методики варіаційного числення виконано математичну постановку в загальному вигляді процесу керування моторвагонним рухомим складом залізниць у випадку відставання від графіка руху. Побудова системи автоведення рухомого складу на основі запропонованої математичної моделі дає змогу раціонально мінімізувати відставання від графіка руху з оптимальними витратами первинного енергоносія

Ключові слова


графік руху, керування, моторвагонний рухомий склад, маршрутна карта, система автоведення, оптимальні енерговитрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Інструкція зі складання графіка руху поїздів на залізницях України, затверджена наказом Укрзалізниці від 05.04.2002 № 170-Ц.

Інструкція про порядок надання і використання вікон у графіку руху поїздів для ремонтних і будівельних робіт на залізницях України, затверджена наказом Укрзалізниці від 13.03.2000 № 96-Ц.

Інструкція з оперативного планування поїзної і вантажної роботи на залізницях України, затверджена наказом Укрзалізниці від 15.12.2004 № 969-ЦЗ.

Інструкція з руху поїздів та маневрової роботи, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 31.08.2005 № 507.

Інструкція з ведення графіка виконаного руху поїздів на залізницях і дирекціях залізничних перевезень, затверджена наказом Укрзалізниці від 17.12.2008 № 544-Ц.

Гетьман, Г.К. Научные основы определения рационального мощностного ряда тяговых средств железнодорожного транспорта [Текст]: монография / Г.К. Гетьман [Днепропетровский нац. ун-т ж.-д. трансп.]. – Днепропетровск: Изд-во Днепропетр. нац. ун-та ж.д. трансп., 2008. – 444 с.

Моделирование электромеханической системы электровоза с асинхронным тяговым приводом [Текст] / Е.М. Плохов, Ю.А. Бахвалов, А.А. Зарифьян, В.П. Кашников. – М.: Транспорт, 2001. – 286 с.

Логвінова, Н.О. Зменшення експлуатаційних витрат за допомогою енергооптимального руху поїздів [Текст] / Н.О. Логвінова, Д.О. Босий, О.М. Полях // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2012. – Вип. 42. – С. 110-113.

Гетьман, Г.К. Теория электрической тяги [Текст]: монография; в 2 т. / Г.К. Гетьман. – Днепропетровск: Изд-во Маковецкий, 2011. – Т. 2. – 363 с.

Петров, Ю.П. Оптимальное управление движением транспортных средств [Текст] / Ю.П. Петров. – Л.: Энергия, 1969. – 96 с. – Библиотека по автоматике; вып. 373.

Методы классической и современной теории управления [Текст]. В 5 т. Т. 4. Теория оптимизации систем автоматического управления / [под ред. Н.Д. Егупова, К.А.Пупкова]. – М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. – 744 с.

Gelfand I. M. Calculus of Variations [Текст] / I. M. Gelfand, Izrail Moiseevitch Gelfand, S. V. Fomin. – Courier Dover Publications, 2000 – 232 P.

Cassel Kevin W. Variational Methods with Applications in Science and Engineering [Текст] / Cassel Kevin W. – Cambridge University Press, 2013. – 432 P.

Lebedev L. P. The Calculus of Variations and Functional Analysis with Optimal Control and Applications in Mechanics [Текст] / Lebedev L. P., Cloud M. J. – World Scientific, 2003. – 436 P.

Logan J. David. Applied Mathematics [Текст] / Logan J. David. – 3rd Ed. – Wiley-Interscience, John Wiley & Sons, 2006. – 546 P.

Корн, Г. Справочник по математике (для научных работников и инженеров) [Текст] / Г. Корн, Т. Корн. – М.: Наука, 1974. – 832 с.
Flag Counter