DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.145.2014.81073

АНАЛІЗ НАДІЙНОСТІ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ Й АВТОМАТИКИ ДЛЯ ЕНЕРГОСИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Ірина Вікторівна Піскачова, Сергій Євгенович Бантюков, Марина Олександрівна Колісник

Анотація


Проведено аналіз недоліків мікропроцесорних систем релейного захисту й автоматики для енергосистем залізничного транспорту та можливості підвищення їх надійності за допомогою методу дублювання як апаратних, так і програмних засобів, а також розрахунок надійності досліджуваних структур

Ключові слова


мікропроцесорна система релейного захисту та автоматики, надійність, дублювання, апаратні засоби, програмні засоби, ймовірність безвідмовної роботи, енергосистеми залізничного транспорту

Повний текст:

PDF

Посилання


Харченко, В.С. Безопасность критических инфраструктур: математические методы анализа и обеспечения [Текст] / В.С. Харченко. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 2011. – 641 с.

Безопасность критических инфраструктур: математические и инженерные методы оценки и обеспечения [Текст] / под ред. В.С. Харченко. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ», 2011. – 603 с.

Харченко, В.С. Гарантоспособность и гарантоспособные системы: элементы методологии [Текст] / B.C. Харченко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2006. – № 5(17). – C. 7–19.

Kharchenko, V.S. Dependable Systems and Multi-Version Computing: Aspects of Evolution [Text] / V.S. Kharchenko // Radio Electronic and Computer Systems. – 2009. – № 7 (41). – P. 46-60.

Гуревич, В.И. Микропроцессорные реле защиты: альтернативный взгляд [Текст] // Электро-инфо. – 2006. – № 4 (№30). – С. 40-46.

Шнеерсон, Э.М. Цифровая релейная защита [Текст] / Э.М. Шнеерсон. – М.: Энергоатомиздат, 2007. – 547 с.

Колісник, М.О. Надійність програмних засобів мікропроцесорних пристроїв управління систем телекомунікації [Текст]: навч. посібник / М.О. Колісник, І.В. Піскачова. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 167 с.
Flag Counter