DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.149.2014.81810

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛОКОМОТИВА В РЕЙС НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЙОГО ФАКТИЧНОГО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ

S. Bobritsky, O. Obozny

Анотація


В статті розглянуто питання управління передрейсовою підготовкою локомотивів на основі аналізу значень експлуатаційних параметрів відповідальних вузлів за допомогою електронного паспорту. Рішення про видачу локомотива приймається у разі, якщо фактичні значення експлуатаційних показників не виходять за межі значень нормативних, а умови майбутнього рейсу не призведуть до різкої їх зміни

Ключові слова


передрейсова підготовка, електронний паспорт локомотива, діагностування, прогноз технічного стану

Повний текст:

PDF

Посилання


Климов, Е.Н. Управление техническим состоянием судовой техники [Текст] / Е.Н. Климов. – М.: Транспорт, 1985. – 199 с.

Барзилович, Е.Ю. Эксплуатация авиационных систем по состоянию [Текст] / Е.Ю. Барзилович, В.Ф. Воскобоев. – М.: Транспорт, 1981. – 197 с.

Пузир, В.Г. Наукові основи удосконалення технології передрейсової підготовки локомотивів та локомотивних бригад [Текст]: дис. … докт. техн. наук: 05.22.07, 05.22.20 / Пузир Володимир Григорович. – Х., 2005. – 368 с. – Бібліогр.: с. 280 – 299.

Обозний, О.М. Використання електронного паспорту локомотива при плануванні та управлінні ремонтами [Текст] / О.М. Обозний, В.Г. Пузир, О.Є. Квітко // Зб. наук. пр. / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Х., 2008, - Вип. 96 – С. 110-115.

Обозний, О.М. Застосування мереж Петрі для опису функціонування електронного паспорту локомотива [Текст] / О.М. Обозний // Зб. наук. пр. / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Х., 2010, - Вип. 117 – С. 98-103.

Обозний, О.М. Визначення граничних термінів довговічності тягового рухомого складу [Текст] / О.М. Обозний, О.С. Крашенінін // Зб. наук. пр. / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Х., 2011, - Вип. 122 – С. 134-140.

Акопян, Г. А. Актуальные задачи технического диагностирования [Текст] / Г.А. Акопян // Локомотив, 1997. - № 9. - С. 45-47.

Бервинов, В.И. Техническое диагностирование локомотивов [Текст]: Учеб. Пособие / В.И. Бервинов. – М.: УМК МПС России, 1998. – 190 с.

Тартаковский, Э.Д. Методика определения среднего времени контроля систем локомотивов [Текст] / Э.Д. Тартаковский // Оптимизация управления и повышение эффективности работы локомотивов. Межвуз. сб. научн. тр. / - Гомель: БелИИЖТ, 1984. - с.66-68.

Пузир, В.Г. Вдосконалення системи експлуатації локомотивів на підставі інформації про їх фактичний технічний стан [Текст] / В.Г. Пузир // Міжвуз. зб. наук. пр. / Хар. держ. акад. залізнич. трансп. – Х., 2001. - Вип. 46. – С. 46-49
Flag Counter