DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.149.2014.81817

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ РІШЕНЬ СППР ДЛЯ ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД

Oleksandr Gorobchenko

Анотація


В роботі вирішується завдання оцінки ефективності функціонування СППР для локомотивних бригад з використанням критерію корисності. Як параметри для такого критерію обрані витрата палива або енергії, відхилення від графіка руху і складність нештатної ситуації. Ці величини розраховуються в залежності від прийнятого рішення на певний прогнозований інтервал часу. Перевагою даної моделі є врахування чинників, що впливають на безпеку руху нарівні з показниками ефективності перевезень

Ключові слова


потяг, прийняття рішення, локомотивна бригада, інтелектуальне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Самсонкин, В.Н. Прогнозирование надежности железнодорожных операторов [Текст] / В. Н. Самсонкин // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. - 1996. - № 5. - С. 54-55.

Губинский, А. И., Оценка надежности деятельности человека-оператора в системах управления [Текст] / А. И. Губинский, В. В. Кобзев – М.:Машиностроение, 2000. – 47 с.

Колесников, А. В. Гибридные интеллектуальные системы. Теория и технология разработки. [Текст] / А. В. Колесников – СПб.: Издательство СПб ГТУ, 2001. 700 с.

Negenborn, R.R.,. Intelligent Infrastructures (Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering) [Текст] / R.R Negenborn, Z. Lukszo, H. Hellendoorn – NY.:Springer, 2009 – 529 p.

Скалозуб, В. В. Интеллектуальные транспортные системы железнодорожного транспорта (основы инновационных технологий) [Текст] / В. В. Скалозуб, В. П. Соловьев, И. В. Жуковицкий, К. В. Гончаров. – Д. : Изд-во Днепропетр. нац. ун-та ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2013. – 207 с.

Рассел, С., Искусственный интеллект. Современный подход. Пер. с англ. [Текст] / С. Рассел, П. Норвиг – М.:Издательский дом «Вильямс», 2006. – 1408 с.

Ломотько, Д. В., Визначення форми вихідних даних для моделювання нештатних ситуацій при веденні поїзду[Текст] / Д.В. Ломотько, О. М. Горобченко // Збірник наукових праць ДонІЗТ, вип.20 – Донецьк, 2009. – С.74-80.

Горобченко, О. М., Розрахунок терміну прогнозування при визначенні корисності дії інтелектуального агента керування поїздом [Текст] / О. М. Горобченко, С. А. Матвієнко // Збірник наукових праць ДонІЗТ, вип.25 – Донецьк, 2011. – С.129-132.

Правила тяговых расчетов для поездной работы [Текст] / – М.: Транспорт, 1985. – 287 с.

Горобченко, О. М. Моделювання виникнення нештатної ситуації в ергатичній системі «локомотивна бригада – поїзд» [Текст] / О. М. Горобченко // Збірник наукових праць ДонІЗТ,вип.38 – Донецьк, 2014. - С. 144-147

Бабичков, А.М. Тяга поездов и тяговые расчеты [Текст] / А.М. Бабичков, П.А. Гурский, А.П. Новиков. – М.: Транспорт, 1971. – 280 с.

Круглов, В.В., Нечеткая логика и искусственные нейронные сети [Текст] /В. В. Круглов, М. И. Дли, Р. Ю. Голубов – М.:Мир, 2004. – 224 с.
Flag Counter